Chương trình đào tạo
Các khóa học ngắn hạn
Các khóa học dài hạn
Lịch tuyển sinh
Đăng ký trực tuyến
        Tin nóng
 
         Tìm kiếm thông tin
         Hỗ trợ trực tuyến
Phòng Tổng hợp
Phòng nghiên cứu Kinh tế - Tài chính
         Liên kết website
         Đối tác khách hàng
         Thông kê truy cập
Online: 2
Visited: 1132621
 
         Nhiệm vụ của Viện Kinh tế - Tài chính

Viện Kinh tế - Tài chính có nhiệm vụ

 
1. Nghiên cứu, đề xuất hoạch định chính sách kinh tế, tài chính
 
a. Nghiên cứu, đề xuất luận cứ khoa học về kinh tế, tài chính phục vụ công tác hoạch định chính sách.
 
b. Phối hợp xây dựng và tham gia phản biện các chính sách kinh tế, tài chính từ các đơn vị của Bộ Tài chính, của Chính phủ, Quốc hội và cơ quan Đảng, Đoàn thể.
 
2. Nghiên cứu khoa học
 
a. Nghiên cứu những vấn đề lý luận về kinh tế, tài chính và hệ thống tài chính.
 
b. Thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học dưới các hình thức giao nhiệm vụ thường xuyên theo kế hoạch, giao trực tiếp, giao theo phương thức tuyển chọn, đấu thầu.
 
c. Tổ chức thực hiện các chương trình, đề tài, đề án, chương trình, dự án, tư vấn về tài chính theo yêu cầu của các cơ quan quản lý, theo đơn đặt hàng, theo hợp đồng của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.
 
3. Tổ chức hoạt động tư vấn kinh tế, tài chính.
 
a. Tổ chức chuyển giao, ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học theo yêu cầu, theo đặt hàng hoặc theo đấu thầu;
 
b. Tổ chức thông tin khoa học, xã hội hoá các kết quả nghiên cứu đề tài, đề án, chương trình, xuất bản các ấn phẩm chuyên môn nghiệp vụ kinh tế, tài chính;
 
c. Thực hiện dịch vụ tư vấn kinh tế, tài chính cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.
 
4. Xây dựng và tổ chức triển khai các chương trình đào tạo, bồi dưỡng
 
a. Xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình đào tạo tiên tiến, liên kết với nước ngoài cấp bằng đại học, sau đại học theo quy định của pháp luật hiện hành sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt;
 
b. Tổ chức các khoá đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn nâng cao trình độ quản lý cho cán bộ tài chính ở Trung ương và địa phương; Tổ chức quản lý và tham gia đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ kinh tế, tài chính cho các tổ chức, cộng đồng doanh nghiệp, các nhân theo hợp đồng;
 
c. Tham gia định hướng cơ cấu ngành, chuyên ngành đào tạo của Học viện;
 
d. Tổ chức hoặc tham gia biên soạn tài liệu phục vụ công tác đào tạo và bồi dưỡng theo đề nghị của các cơ sở đào tạo, theo đơn đặt hàng của các tổ chức, cộng đồng doanh nghiệp và cá nhân.
 
5. Hợp tác quốc tế
 
a. Hợp tác với các cơ quan nghiên cứu khoa học, các tổ chức quốc tế trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật để nghiên cứu khoa học, trao đổi kinh nghiệm phục vụ công tác hoạch định, tổ chức thực hiện chính sách, ứng dụng các thành tựu khoa học về kinh tế, tài chính;
 
b. Hợp tác với các tổ chức, các nước trong khu vực và trên thế giới để xây dựng nội dung chương trình đào tạo các bậc học, tổ chức các khoá đào tạo, bồi dưỡng, hội nghị, hội thảo khoa học, trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh tế, tài chính phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu theo quy định của pháp luật;
 
c. Xây dựng kế hoạch đoàn ra, đoàn vào phù hợp với chương trình hợp tác quốc tế của Viện theo kế hoạch của Học viện; đề xuất cử các bộ đi học tập, nghiên cứu, công tác ở nước ngoài và mời chuyên gia, giảng viên, học viên là người nước ngoài đến nghiên cứu, giảng dạy, trao đổi kinh nghiệm và học tập tại Viện theo quy định của pháp luật.
 
6. Các nhiệm vụ khác
 
a. Quản lý tổ chức bộ máy, viên chức, người lao động của Viện Kinh tế - Tài chính; quản lý tài chính, tài sản, kinh phí được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của Học viện;
 
b. Thực hiện chế độ báo cáo về hoạt động của Viện Kinh tế - Tài chính theo quy định;
 
c. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Học viện giao.
 
 
In bài viết Trở lại
 
 
         Tin tức & sự kiện mới
Viện Kinh tế - Tài chính tổ chức hội thảo “Diễn biến thị trường, giá cả ở Việt Nam năm 2023 dự báo 2024
Báo cáo phân tích dự báo tình hình giá cả thị trường tháng 07 năm 2023
Viện Kinh tế - Tài chính tổ chức thành công Hội thảo: “Diễn biến thị trường, giá cả ở Việt Nam 6 tháng đầu năm và dự báo cả năm 2023”
Viện Kinh tế - Tài chính tổ chức Hội nghị viên chức và tổng kết năm học 2022 - 2023
Báo cáo phân tích dự báo tình hình giá cả thị trường tháng 06 năm 2023
Viện Kinh tế - Tài chính phối hợp cùng Viện CFA Hoa Kỳ và Học viện Smart Train tổ chức toạ đàm “Triển vọng nghề nghiệp trong ngành phân tích đầu tư tài chính”
Lễ ký thỏa thuận hợp tác giữa Viện kinh tế - Tài chính và Trường đại học công nghiệp dệt may Hà Nội
Viện Kinh tế - Tài chính ký Biên bản ghi nhớ hợp tác toàn diện với Tập Đoàn Đinh Lê
Chuỗi chia sẻ về tài chính toàn diện: Khởi đầu của hợp tác đào tạo và nghiên cứu giữa Viện Kinh tế - Tài chính, Học viện Tài chính và Tổ chức OXFAM tại Việt Nam
“Tập huấn cập nhật kiến thức mới về quản lý, sử dụng tài sản công năm 2023”
Báo cáo phân tích dự báo tình hình giá cả thị trường tháng 03 năm 2023
Báo cáo phân tích dự báo tình hình giá cả thị trường tháng 02 năm 2023
Báo cáo phân tích dự báo tình hình giá cả thị trường tháng 01 năm 2023
Báo cáo phân tích dự báo tình hình giá cả thị trường tháng 12 năm 2022
Báo cáo phân tích dự báo tình hình giá cả thị trường tháng 11 năm 2022
Báo cáo phân tích dự báo tình hình giá cả thị trường tháng 10 năm 2022
Báo cáo phân tính dự báo tình hình giá cả thị trường tháng 9 năm 2022
Báo cáo phân tính dự báo tình hình giá cả thị trường tháng 8 năm 2022
Báo cáo phân tính dự báo tình hình giá cả thị trường tháng 7 năm 2022
Báo cáo phân tính dự báo tình hình giá cả thị trường tháng 6 năm 2022
        Email
        Hình ảnh hoạt động
Khóa học Quản trị Tài chính (từ 14-16/7/2011)
Viện kỷ niệm 86 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam
Bế giảng khóa học Quản trị Tài chính (14/5/2011)
Khóa Quản trị Công ty ngày 7-9/4/2011
Bế giảng khóa học Quản trị Công ty (9/4/2011)
Xem toàn bộ

Viện Kinh tế - Tài chính

Số 179 Đội Cấn - Ba Đình - Hà Nội

ĐT: 024 3933 4139

Email: vienkttc@hvtc.edu.vn