Chương trình đào tạo
Các khóa học ngắn hạn
Các khóa học dài hạn
Lịch tuyển sinh
Đăng ký trực tuyến
        Tin nóng
 
         Tìm kiếm thông tin
         Hỗ trợ trực tuyến
Phòng Tổng hợp
Phòng nghiên cứu Kinh tế - Tài chính
         Liên kết website
         Đối tác khách hàng
         Thông kê truy cập
Online: 2
Visited: 1146842
 
  Tin Viện Kinh tế - Tài chính

 

 

Viện Kinh tế - Tài chính tổ chức Hội nghị viên chức và tổng kết năm học 2022 - 2023

Sáng 22/06/2023, Viện Kinh tế - Tài chính tổ chức Hội nghị viên chức và tổng kết năm học 2022 – 2023 trên cơ sở kế hoạch và sự đồng ý của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện. Hội nghị nhằm đánh giá những kết quả công tác trong năm học 2022 - 2023 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác trong năm học 2023 - 2024, đồng thời, là diễn đàn để lãnh đạo Viện Kinh tế - Tài chính cùng toàn thể viên chức, trao đổi, thảo luận mọi mặt công tác trên tinh thần dân chủ, đoàn kết, công khai, minh bạch.

Hội nghị viên chức và Tổng kết năm học 20202 - 2023 Viện Kinh tế - Tài chính

Hội nghị vinh dự đón tiếp TS. Trịnh Thanh Huyền, Phó Viện trưởng (PT) Viện Đào tạo quốc tế, thành viên hội đồng thi đua khen thưởng Học viện Tài chính.

Về phía Viện Kinh tế - Tài chính có: PGS, TS. Vũ Duy Nguyên, Viện trưởng Viện Kinh tế - Tài chính; TS. Nguyễn Đức Độ, Bí thư chi bộ - Phó Viện trưởng, ThS. Cao Tiến Hạnh, Chủ tịch Công đoàn, cùng Bí thư Đoàn Thanh niên và toàn thể viên chức Viện Kinh tế - Tài chính.

Hội nghị nhất trí bầu đoàn Chủ tịch điều hành Hội nghị gồm: PGS.TS Vũ Duy Nguyên, Viện trưởng Viện Kinh tế - Tài chính và ThS. Cao Tiến Hạnh, Chủ tịch công đoàn Viện.

PGS.TS Vũ Duy Nguyên và Ths. Cao Tiến Hạnh chủ trì hội nghị

Sau phần khai mạc và giới thiệu đại biểu, hội nghị đã nghe, PGS, TS. Vũ Duy Nguyên, Viện trưởng Viện Kinh tế - Tài chính đã trình bày dự thảo báo cáo tổng kết công tác thực hiện nhiệm vụ năm học 2022 - 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2023 – 2024.

PGS.TS Vũ Duy Nguyên trình bày báo cáo tổng kết năm học 2022 – 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2023 – 2024

Báo cáo tổng kết năm học đã chỉ ra cụ thể những khó khăn, thuận lợi và những thành tích mà tập thể Viện Kinh tế - Tài chính đã đạt được trong năm vừa qua, thể hiện qua các mặt sau:

Công tác tư tưởng, chính trị

100% viên chức của Viện chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Thực hiện đúng các nội quy, quy định của Học viện Tài chính (sau đây gọi tắt là Học viện). Toàn thể viên chức trong Viện có ý thức tốt, tham gia đầy đủ sinh hoạt chính trị, sinh hoạt tập thể. Hầu hết viên chức đều có tinh thần trách nhiệm cao trong công tác chuyên môn của đơn vị, tổ chức và tham gia đầy đủ các phong trào thi đua của Viện và Học viện phát động.

Công tác tổ chức, quản lý đơn vị

Trên cơ sở kế hoạch công tác năm học 2022 - 2023, Viện đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng viên chức trong đơn vị. 100% viên chức chấp hành tốt, bảo đảm đúng thời gian, tiến độ, chất lượng công việc. Lãnh đạo Viện đã triển khai đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết, các văn bản, qui định, nội dung kết luận giao ban của Học Viện đến viên chức. Việc nộp báo cáo công tác tháng và các báo cáo khác cho Học Viện đúng thời gian và yêu cầu. Bảo quản và sử dụng hiệu quả các trang, thiết bị được giao.

Kết quả thực hiện công tác chuyên môn theo chức năng, nhiệm vụ được giao

Thực hiện tốt công tác tham mưu xây dựng chính sách và đóng góp ý kiến xây dựng chính sách theo yêu cầu của Bộ Tài chính và Học viện Tài chính. Hoàn thành tốt các nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng gồm:

Hoàn thành 4 nhiệm vụ thường xuyên/tháng theo chức năng: Báo cáo kinh tế vĩ mô (12 báo cáo); Báo cáo tổng hợp tình hình tài chính trong nước và quốc tế (12 báo cáo); Báo cáo diễn biến giá cả thị trường (12 báo cáo); Báo cáo phân tích dự báo tình hình giá cả, thị trường (12 báo cáo); Xuất bản Bản tin Thị trường giá cả (29.800 bản); Hoàn thành báo cáo diễn biến giá cả, thị trường ở Việt Nam năm 2022 và dự báo.

Công tác nghiên cứu khoa học

Hoàn thành 01 đề tài NCKH cấp Bộ và 13 đề tài NCKH cấp cơ sở. Các đề tài đều nghiệm thu đúng thời hạn, với kết quả 03 đề tài đạt loại xuất sắc; 06 đề tài đạt loại giỏi; 03 đề tài đạt loại khá và 02 đề tài đạt yêu cầu. Các viên chức trong Viện đã công bố 14 bài báo trên tạp chí uy tín nước ngoài và trong nước (có 04 bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế có uy tín, 10 bài báo khoa học công bố trên các tạp chí uy tín như: Tạp chí Kinh tế Việt Nam, Tạp chí Tài chính, Tài chính doanh nghiệp, Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán). Tổ chức thành công 2 Hội thảo thường niên về diễn biến thị trường giá cả ở Việt Nam và tham gia nhiều hội thảo Học viện,  quốc gia và quốc tế.

Về các hoạt động khác, viên chức của Viện tích cực tham gia các phong trào thi đua, xây dựng đơn vị và các tổ chức quần chúng đoàn kết, vững mạnh toàn diện. Thực hiện tốt nếp sống văn hóa nơi công sở và địa bàn nơi cư trú. Tích cực, nhiệt tình tham gia các hoạt động văn hóa - thể thao, xã hội - từ thiện do công đoàn và các đoàn thể tổ chức. 100% viên chức trong Viện tham gia đóng góp ủng hộ các quỹ xã hội do Công đoàn Học viện phát động. Tổ chức công đoàn làm tốt công tác thăm hỏi, hiếu, hỉ...  động viên tinh thần cho CBVC trong cơ quan.

Quán triệt chỉ đạo nhất quán, bám sát vào nội dung chương trình công tác của Bộ, của Học viện Tài chính đối với Viện như: gắn kết công tác nghiên cứu khoa học với đào tạo và thực tiễn, báo cáo tổng kết đã đưa ra một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tổ chức nghiên cứu và nghiệm thu 10 đề tài NCKH cấp cơ sở và 02 đề tài NCKH cấp bộ đã được phê duyệt với kết quả tốt nhất trong năm 2023; thực hiện 4 báo cáo nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng định kỳ hằng tháng; tiếp tục duy trì, cải tiến nâng cao chất lượng hoạt động thông tin nhằm đáp ứng nhu cầu và cập nhật những thông tin phục vụ quản lý, nghiên cứu khoa học; tổ chức các cuộc hội thảo, tọa đàm khoa học, các hội nghị chuyên đề nhằm thiết thực phục vụ công tác chuyên môn trọng tâm của ngành tài chính theo chương trình công tác của Học viện và Bộ Tài chính.

Trong công tác đào tạo, bồi dưỡng: tiếp tục tổ chức một số lớp bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán đáp ứng nhu cầu xã hội (quản trị tài chính, kỹ năng mềm, kiểm toán nội bộ,…); phối hợp với các đơn vị trong Bộ Tài chính tổ chức các chương trình đào tạo bồi dưỡng về chuyên môn cho cán bộ, viên chức toàn ngành; tăng cường năng lực nghiên cứu cho cán bộ nghiên cứu trong Viện, đặc biệt là cán bộ trẻ thông qua việc chú trọng bồi dưỡng nâng cao kiến thức, cử đi học thêm (về chuyên môn, ngoại ngữ, tin học, phương pháp nghiên cứu định lượng ...); tham gia giảng dạy, hướng dẫn thạc sĩ, tiến sĩ theo sự phân công của Học viện.

Sau khi lắng nghe báo cáo Tổng kết công tác thực hiện nhiệm vụ năm học 2022 - 2023 và phương hướng thực hiện nhiệm vụ công tác năm học 2023 - 2024, TS. Trịnh Thanh Huyền và các CBVC đã đưa ra nhiều ý kiến tâm huyết vào các hoạt động của Viện. Các ý kiến được các CBVC đưa ra rất toàn diện và tích cực với mong muốn đóng góp cho các hoạt động của Viện Kinh tế - Tài chính ngày càng phát triển.

Đồng chí Trần Đức Phó, Phó tổng biên tập Bản tin thị trường phát biểu ý kiến đóng góp cho Viện

Đồng chí Phạm Minh Thụy, Phó trưởng phòng (PT) nghiên cứu Kinh tế - Tài chính phát biểu ý kiến đóng góp cho Viện

Sau phần thảo luận đóng góp ý kiến, Hội đồng thi đua Viện Kinh tế - Tài chính đã công bố kết quả bình xét thi đua của Viện năm học 2022 - 2023. Hội nghị tiến hành bầu các đại biểu đại diện cho tập thể CBVC của Viện tham dự Hội nghị Công chức, Viên chức của Học viện năm học 2022 - 2023 với 9 đồng chí là những gương mặt ưu tú, có nhiều thành tích, đóng góp tích cực trong các hoạt động nghiên cứu khoa học, đào tạo và phong trào đoàn thể của Viện và Học viện.

Kết luận Hội nghị, PGS, TS. Vũ Duy Nguyên, Viện trưởng Viện Kinh tế - Tài chính khái quát những kết quả mà Viện Kinh tế - Tài chính đã đạt được trên các mặt công tác trong năm học 2022 - 2023 và chỉ ra những nhiệm vụ trọng tâm phải giải quyết trong năm học 2023 - 2024. Từ những kết quả đã đạt được trong năm học 2022 - 2023, PGS, TS. Vũ Duy Nguyên tin tưởng rằng, bước sang năm học 2023 - 2024, với tinh thần đoàn kết sáng tạo, toàn thể viên chức Viện Kinh tế - Tài chính sẽ cùng nhau chung sức, đồng lòng vượt qua mọi khó khăn, thách thức và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao trong năm học 2023 - 2024.

 

 

Trở lại
CÁC BÀI VIẾT KHÁC
Viện Kinh tế Tài chính bế giảng Khóa đào tạo về Quản trị Công ty được tổ chức đầu tiên tại Hà Nội (19/04/2011)
Viện Kinh tế - Tài chính tổ chức Tọa đàm khoa học về Nâng cao chất lượng đào tạo và cơ hội việc làm đối với sinh viên Học viện Tài chính (22/04/2011)
Viện Kinh tế - Tài chính tổ chức Tọa đàm khoa học về sử dụng phần mềm STATA 9.0 trong việc xử lý và phân tích số liệu khảo sát, điều tra. (11/05/2011)
Viện Kinh tế Tài chính bế giảng Khóa đào tạo "Quản trị Tài chính dành cho nhà quản lý" (16/05/2011)
Viện tổ chức Lễ kỷ niệm 86 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/06/2011)
Viện Kinh tế - Tài chính bế giảng Khóa đào tạo "Quản trị Tài chính dành cho nhà quản lý" (19/07/2011)
Viện Kinh tế - Tài chính tổ chức Tọa đàm khoa học về Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và một số vấn đề thực tế đặt ra. (09/08/2011)
Hội thảo Diễn biến thị trường, giá cả ở Việt Nam năm 2015 và dự báo 2016. (29/12/2015)
Bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý (24/08/2011)
Hội thảo khoa học Các chính sách kinh tế với nợ quốc gia của Việt Nam (04/05/2012)
Viện Kinh tế Tài chính tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2011 -2013 (09/09/2011)
Viện Kinh tế - Tài chính bế giảng Khóa đào tạo "Kiểm toán nội bộ tại doanh nghiệp" (19/09/2011)
Viện Kinh tế - Tài chính tổ chức Tọa đàm khoa học về Vấn đề nợ công (23/09/2011)
Hội thảo Diễn biến thị trường, giá cả ở Việt Nam năm 2019 và dự báo cả 2020. (04/01/2020)
Diễn biến giá cả, thị trường ở Việt Nam năm 2012 và dự báo 2013 (28/12/2012)
Xem tiếp
 
 
         Tin tức & sự kiện mới
Viện Kinh tế - Tài chính tổ chức hội thảo “Diễn biến thị trường, giá cả ở Việt Nam năm 2023 dự báo 2024
Báo cáo phân tích dự báo tình hình giá cả thị trường tháng 07 năm 2023
Viện Kinh tế - Tài chính tổ chức thành công Hội thảo: “Diễn biến thị trường, giá cả ở Việt Nam 6 tháng đầu năm và dự báo cả năm 2023”
Viện Kinh tế - Tài chính tổ chức Hội nghị viên chức và tổng kết năm học 2022 - 2023
Báo cáo phân tích dự báo tình hình giá cả thị trường tháng 06 năm 2023
Hội thảo: “Diễn biến thị trường, giá cả ở Việt Nam 6 tháng đầu năm và dự báo cả năm 2024”
Thư mời hội thảo khoa học
Viện Kinh tế - Tài chính tổ chức Hội nghị viên chức và tổng kết năm học 2023 - 2024
HỌC VIỆN TÀI CHÍNH HỌP MẶT VÀ LÀM VIỆC VỚI ĐẠI HỌC CANADA WEST
Thư mời viết bài tham luận Hội thảo khoa học
Viện Kinh tế - Tài chính phối hợp cùng Viện CFA Hoa Kỳ và Học viện Smart Train tổ chức toạ đàm “Triển vọng nghề nghiệp trong ngành phân tích đầu tư tài chính”
Lễ ký thỏa thuận hợp tác giữa Viện kinh tế - Tài chính và Trường đại học công nghiệp dệt may Hà Nội
Viện Kinh tế - Tài chính ký Biên bản ghi nhớ hợp tác toàn diện với Tập Đoàn Đinh Lê
Chuỗi chia sẻ về tài chính toàn diện: Khởi đầu của hợp tác đào tạo và nghiên cứu giữa Viện Kinh tế - Tài chính, Học viện Tài chính và Tổ chức OXFAM tại Việt Nam
“Tập huấn cập nhật kiến thức mới về quản lý, sử dụng tài sản công năm 2023”
Báo cáo phân tích dự báo tình hình giá cả thị trường tháng 03 năm 2023
Báo cáo phân tích dự báo tình hình giá cả thị trường tháng 02 năm 2023
Báo cáo phân tích dự báo tình hình giá cả thị trường tháng 01 năm 2023
Báo cáo phân tích dự báo tình hình giá cả thị trường tháng 12 năm 2022
Báo cáo phân tích dự báo tình hình giá cả thị trường tháng 11 năm 2022
        Email
        Hình ảnh hoạt động
Khóa học Quản trị Tài chính (từ 14-16/7/2011)
Viện kỷ niệm 86 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam
Bế giảng khóa học Quản trị Tài chính (14/5/2011)
Khóa Quản trị Công ty ngày 7-9/4/2011
Bế giảng khóa học Quản trị Công ty (9/4/2011)
Xem toàn bộ

Viện Kinh tế - Tài chính

Số 179 Đội Cấn - Ba Đình - Hà Nội

ĐT: 024 3933 4139

Email: vienkttc@hvtc.edu.vn