Chương trình đào tạo
Các khóa học ngắn hạn
Các khóa học dài hạn
Lịch tuyển sinh
Đăng ký trực tuyến
        Tin nóng
 
         Tìm kiếm thông tin
         Hỗ trợ trực tuyến
Phòng Khoa học và Đào tạo
Bản tin Thị trường
Phòng NC Tài chính
Phòng NC Thị trường Giá cả
Phòng Hành chính Tài vụ
         Liên kết website
         Đối tác khách hàng
         Thông kê truy cập
Online: 5
Visited: 1006345
 
         Tổ chức bộ máy của Viện Kinh tế - Tài chính
 
1. Ban Lãnh đạo Viện gồm: Viện trưởng và một số Phó Viện trưởng
 
a. Viện trưởng chịu trách nhiệm trước Giám đốc Học viện Tài chính về hoạt động của Viện theo quy định của pháp luật và các quy định tại Quy chế tổ chức và hoạt động của Viện Kinh tế - Tài chính.
  Viện trưởng: PGS. TS. Nguyễn Bá Minh
Viện trưởng
PGS. TS. Nguyễn Bá Minh
b. Phó viện trưởng chịu trách nhiệm trước Viện trưởng về lĩnh vực công tác được phân công.
 
Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, miễn nhiệm, các chức Viện trưởng, Phó Viện trưởng thực hiện theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý cán bộ của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

2. Các phòng
 
a. Phòng Nghiên cứu Tài chính: nghiên cứu các vấn đề thuộc lĩnh vực kinh tế, tài chính.
 
b. Phòng Nghiên cứu Giá cả và Thị trường: nghiên cứu các vấn đề về giá cả, thị trường.
 
c. Phòng Khoa học và Đào tạo: tổ chức và quản lý hoạt động đào tạo, tổ chức công tác thông tin và quản lý đề tài khoa học của Viện.
 
d. Bản tin Thị trường: thực hiện xuất bản và phát hành tin thị trường giá cả theo giấy phép đã được Bộ Văn hóa - Thông tin cấp.
 
e. Phòng hành chính, Tài vụ: thực hiện công tác hành chính, tổ chức, nhân sự, công tác thi đua, khen thưởng, quản lý tài chính, kế toán và tài sản của Viện.

Mỗi phòng có Trưởng phòng và một số Phó Trưởng phòng.
 
Việc bổ nhiệm, bổ lại, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, miễn nhiệm, cách chức lãnh đạo phòng do Giám đốc Học viện quyết định.

Viện trưởng Viện Kinh tế - Tài chính quy định nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của từng phòng và Bản tin Thị trường.
 
3. Cán bộ và biên chế:
 
Biên chế của Viên Kinh tế - Tài chính do Giám đốc Học viện Tài chính quyết định phù hợp với quy định của Nhà nước và yêu cầu nhiệm vụ thực tế của Học viện.
In bài viết Trở lại
 
 
         Tin tức & sự kiện mới
Hội thảo Diễn biến thị trường, giá cả ở Việt Nam năm 2020 và dự báo 2021
Thông báo v/v nhận Hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng học sinh giỏi ở bậc THPT vào đại học chính quy Học viện Tài chính năm 2020
Hội thảo Diễn biến thị trường, giá cả ở Việt Nam năm 2019 và dự báo cả 2020.
Hội thảo Diễn biến thị trường, giá cả ở Việt Nam 6 tháng đầu năm và dự báo cả năm 2019.
Hội thảo Diễn biến thị trường, giá cả ở Việt Nam năm 2018 và dự báo 2019
Báo cáo phân tính dự báo tình hình giá cả thị trường tháng 10 năm 2021
Báo cáo phân tính dự báo tình hình giá cả thị trường tháng 9 năm 2021
Báo cáo phân tính dự báo tình hình giá cả thị trường tháng 8 năm 2021
Báo cáo phân tính dự báo tình hình giá cả thị trường tháng 7 năm 2021
Báo cáo phân tính dự báo tình hình giá cả thị trường tháng 6 năm 2021
Báo cáo phân tính dự báo tình hình giá cả thị trường tháng 5 năm 2021
Báo cáo phân tính dự báo tình hình giá cả thị trường tháng 4 năm 2021
Báo cáo phân tính dự báo tình hình giá cả thị trường tháng 3 năm 2021
Báo cáo phân tính dự báo tình hình giá cả thị trường tháng 2 năm 2021
Báo cáo phân tính dự báo tình hình giá cả thị trường tháng 1 năm 2021
Báo cáo phân tính dự báo tình hình giá cả thị trường tháng 12 năm 2020
Báo cáo phân tính dự báo tình hình giá cả thị trường tháng 11 năm 2020
Báo cáo phân tính dự báo tình hình giá cả thị trường tháng 10 năm 2020
Báo cáo phân tích dự báo tháng 9 năm 2020
Báo cáo phân tích dự báo tháng 8 năm 2020
        Email
        Hình ảnh hoạt động
Khóa học Quản trị Tài chính (từ 14-16/7/2011)
Viện kỷ niệm 86 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam
Bế giảng khóa học Quản trị Tài chính (14/5/2011)
Khóa Quản trị Công ty ngày 7-9/4/2011
Bế giảng khóa học Quản trị Công ty (9/4/2011)
Xem toàn bộ

Viện Kinh tế - Tài chính

162 Nguyễn Văn Cừ - Long Biên - Hà Nội

ĐT: 024 39334139, Fax: 024 38252475

Email: vienkttc@hvtc.edu.vn