Chương trình đào tạo
Các khóa học ngắn hạn
Các khóa học dài hạn
Lịch tuyển sinh
Đăng ký trực tuyến
        Tin nóng
 
         Tìm kiếm thông tin
         Hỗ trợ trực tuyến
Phòng Khoa học và Đào tạo
Bản tin Thị trường
Phòng NC Tài chính
Phòng NC Thị trường Giá cả
Phòng Hành chính Tài vụ
         Liên kết website
         Đối tác khách hàng
         Thông kê truy cập
Online: 3
Visited: 1020429
 
         Nhiệm vụ và quyền hạn của Viện Kinh tế - Tài chính
Viện Kinh tế - Tài chính có nhiệm vụ
 
1. Nghiên cứu, đề xuất hoạch định chính sách tài chính
 
a. Nghiên cứu, đề xuất luận cứ khoa học về kinh tế, tài chính phục vụ công tác hoạch định chính sách của Bộ Tài chính.
 
b. Phối hợp xây dựng và tham gia phản biện các chính sách tài chính của đơn vị trong Bộ Tài chính.
 
2. Nghiên cứu khoa học
 
a. Nghiên cứu những vấn đề lý luận về kinh tế, tài chính và hệ thống tài chính.
 
b. Thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học dưới các hình thức giao nhiệm vụ thường xuyên theo kế hoạch, giao trực tiếp, giao theo phương thức tuyển chọn, đấu thầu.
 
c. Tổ chức thực hiện các chương trình, đề tài, đề án, chương trình, dự án, tư vấn về tài chính theo yêu cầu của các cơ quan quản lý, theo đơn đặt hàng, theo hợp đồng của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.
 
3. Tổ chức hoạt động tư vấn kinh tế, tài chính.
 
a. Tổ chức chuyển giao, ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học theo yêu cầu hoặc theo đặt hàng.
 
b. Tổ chức thông tin khoa học, xã hội hoá các kết quả nghiên cứu đề tài, đề án, chương trình, xuất bản các ấn phẩm chuyên môn nghiệp vụ kinh tế, tài chính.
 
c. Thực hiện dịch vụ tư vấn kinh tế, tài chính cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.
 
4. Đào tạo
 
a. Tổ chức và quản lý hoạt động đào tạo sau đại học theo ngành và chuyên ngành Học viện Tài chính được phép đào tạo.
 
b. Tổ chức đào tạo và bồi dưỡng nâng cao trình độ quản lý cho cán bộ tài chính ở Trung ương và địa phương trên cơ sở xã hội hoá các công trình nghiên cứu vủa Viện.
 
c. Tham gia định hướng cơ cấu ngành, chuyên ngành đào tạo của Học viện Tài chính.
 
d. Tham gia giảng dạy các lớp đào tạo, bồi dưỡng theo đặt hàng.
 
e. Tham gia biên soạn tài liệu phục vụ công tác đào tạo và bồi dưỡng theo đề nghị của các cơ sở đào tạo, theo đơn đặt hàng của các tổ chức và cá nhân.
 
5. Hợp tác quốc tế
 
a. Hợp tác với các cơ quan nghiên cứu khoa học, các tổ chức quốc tế trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật để nghiên cứu khoa học, ứng dụng các thành tựu khoa học về kinh tế - tài chính.
 
b. Hợp tác với các tổ chức, các nước trong khu vực và trên thế giới để tổ chức các lớp đào tạo, hội nghị, hội thảo khoa học, trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh tế tài chính theo quy định của pháp luật.
 
c. Xây dựng kế hoạch đoàn ra, đoàn vào theo chương trình hợp tác quốc tế của Viện, cử các bộ đi học tập, nghiên cứu, công tác ở nước ngoài và mời chuyên gia, giảng viên, học viên là người nước ngoài đến nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm và học tập tại Viện theo quy định của pháp luật.
 
6. Các nhiệm vụ khác
 
a. Quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ, viên chức, lao động hợp đồng của Viện và quản lý tài chính, tài sản, kinh phí được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của Học viện Tài chính.
 
b. Thực hiện chế độ báo cáo về hoạt động của Viện nghiên cứu theo quy định.
 
c. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Học viện Tài chính giao.
 
Quyền hạn và trách nhiệm
 
Để thực hiện các chức năng nhiệm vụ trên, Viện có quyền chủ động tổ chức triển khai công tác  nghiên cứu khoa học, được cung cấp số liệu, tài liệu phục vụ nghiên cứu khoa học, tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học, lựa chọn công trình nghiên cứu khoa học để xuất bản, tổ chức thông tin chuyên đề, thông tin tài chính, tổ chức công tác đào tạo bồi dưỡng, được quyền ký kết, triển khai thực hiện các hợp đồng dịch vụ tư vấn về kinh tế tài chính, được tự chủ về hoạt động hoạt động tài chính trong phạm vi nhiệm vụ được giao phù hợp với các quy định của pháp luật của pháp luật.
In bài viết Trở lại
 
 
         Tin tức & sự kiện mới
Hội thảo Diễn biến thị trường, giá cả ở Việt Nam năm 2020 và dự báo 2021
Thông báo v/v nhận Hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng học sinh giỏi ở bậc THPT vào đại học chính quy Học viện Tài chính năm 2020
Hội thảo Diễn biến thị trường, giá cả ở Việt Nam năm 2019 và dự báo cả 2020.
Hội thảo Diễn biến thị trường, giá cả ở Việt Nam 6 tháng đầu năm và dự báo cả năm 2019.
Hội thảo Diễn biến thị trường, giá cả ở Việt Nam năm 2018 và dự báo 2019
Báo cáo phân tính dự báo tình hình giá cả thị trường tháng 1 năm 2022
Báo cáo phân tính dự báo tình hình giá cả thị trường tháng 12 năm 2021
Báo cáo phân tính dự báo tình hình giá cả thị trường tháng 11 năm 2021
Báo cáo phân tính dự báo tình hình giá cả thị trường tháng 10 năm 2021
Báo cáo phân tính dự báo tình hình giá cả thị trường tháng 9 năm 2021
Báo cáo phân tính dự báo tình hình giá cả thị trường tháng 8 năm 2021
Báo cáo phân tính dự báo tình hình giá cả thị trường tháng 7 năm 2021
Báo cáo phân tính dự báo tình hình giá cả thị trường tháng 6 năm 2021
Báo cáo phân tính dự báo tình hình giá cả thị trường tháng 5 năm 2021
Báo cáo phân tính dự báo tình hình giá cả thị trường tháng 4 năm 2021
Báo cáo phân tính dự báo tình hình giá cả thị trường tháng 3 năm 2021
Báo cáo phân tính dự báo tình hình giá cả thị trường tháng 2 năm 2021
Báo cáo phân tính dự báo tình hình giá cả thị trường tháng 1 năm 2021
Báo cáo phân tính dự báo tình hình giá cả thị trường tháng 12 năm 2020
Báo cáo phân tính dự báo tình hình giá cả thị trường tháng 11 năm 2020
        Email
        Hình ảnh hoạt động
Khóa học Quản trị Tài chính (từ 14-16/7/2011)
Viện kỷ niệm 86 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam
Bế giảng khóa học Quản trị Tài chính (14/5/2011)
Khóa Quản trị Công ty ngày 7-9/4/2011
Bế giảng khóa học Quản trị Công ty (9/4/2011)
Xem toàn bộ

Viện Kinh tế - Tài chính

162 Nguyễn Văn Cừ - Long Biên - Hà Nội

ĐT: 024 39334139, Fax: 024 38252475

Email: vienkttc@hvtc.edu.vn