Chương trình đào tạo
Các khóa học ngắn hạn
Các khóa học dài hạn
Lịch tuyển sinh
Đăng ký trực tuyến
        Tin nóng
 
         Tìm kiếm thông tin
         Hỗ trợ trực tuyến
Phòng Khoa học và Đào tạo
Bản tin Thị trường
Phòng NC Tài chính
Phòng NC Thị trường Giá cả
Phòng Hành chính Tài vụ
         Liên kết website
         Đối tác khách hàng
         Thông kê truy cập
Online: 2
Visited: 1011712
 
  Năm 2010

 

 

Định hướng cơ cấu lại thị trường xuất khẩu của Việt Nam theo hướng bền vững.
Chủ nhiệm: Phạm Minh Thuỵ

MỤC LỤC

Trang

Lời mở đầu

2

Chương I: Tổng quan về tác động của diễn biến kinh tế thế giới và hoạt động xuất khẩu tới tăng trưởng kinh tế của quốc gia

4

1.1. Tác động của diễn biến kinh tế thế giới tới tăng trưởng kinh tế và hoạt động xuất khẩu

4

1.2. Tác động của hoạt động xuất khẩu tới tăng trưởng kinh tế

17

Chương II: Thực trạng cơ cấu xuất khẩu của Việt Nam

26

2.1. Khái quát tác động của diễn biến kinh tế thế giới tới xuất khẩu nói chung của Việt Nam

26

2.2. Thực trạng cơ cấu xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam.

30

2.3. Thực trạng cơ cấu xuất khẩu dịch vụ của Việt Nam.

47

2.4.    Một số nhận xét chính rút ra qua nghiên cứu thực trạng cơ cấu xuất khẩu của Việt Nam

51

Chương III: Giải pháp định hướng cơ cấu lại thị trường xuất khẩu của Việt Nam theo hướng bền vững

56

3.1.    Giải pháp định hướng cơ cấu lại nền kinh tế của Việt Nam

56

3.2. Giải pháp định hướng cơ cấu lại thị trường xuất khẩu của Việt Nam

61

Kết luận

69

Tài liệu tham khảo

70

Danh sách các thành viên tham gia nghiên cứu

71


LỜI MỞ ĐẦU

Khủng hoảng kinh tế toàn cầu xuất hiện từ năm 2008 đã ảnh hưởng mạnh mẽ tới tất cả các nước và các khu vực kinh tế trên thế giới. Cuộc khủng hoảng này đã gây hậu quả rất nặng nề tới tốc độ phát triển của cả nền kinh tế thế giới. Trong đó, ảnh hưởng trực tiếp và dễ thấy nhất là tình hình thương mại quốc tế (nhu cầu nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ và khả năng thanh toán của quốc gia / nhà nhập khẩu...).

Kinh tế Việt Nam có “độ mở” với thị trường thế giới khá lớn, do đó cũng bị tác động không nhỏ bởi diễn biến này.

Trước diễn biến khủng hoảng kinh tế toàn cầu 2008-2009, chính phủ nhiều nước (trong đó Việt Nam) đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm hạn chế tác động xấu của khủng hoảng tới kinh tế nước mình. Đồng thời, các nước cũng nhân cơ hội này thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế nhằm tạo cho kinh tế đất nước phát triển bền vững, ít bị xáo trộn bởi những biến động mạnh của thị trường thế giới.v.v. Đây là hướng giải quyết rất chủ động mà Việt Nam cần học tập và sớm triển khai để tạo định hướng cho các doanh nghiệp trong nước hoạt động mang lại hiệu quả cao nhất.

Trong bối cảnh đó, đề tài “Định hướng cơ cấu lại thị trường xuất khẩu của Việt Nam theo hướng bền vững” được đề xuất nghiên cứu với mục tiêu, phương pháp nghiên cứu... như sau:

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài:

·        Nghiên cứu nhằm làm rõ các tác động của diễn biến kinh tế thế giới tới tăng trưởng kinh tế và hoạt động xuất khẩu.

·        Nghiên cứu nhằm làm rõ cơ cấu xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ của Việt Nam.

·        Khuyến nghị giải pháp góp phần giúp Nhà nước và các doanh nghiệp định hướng cơ cấu lại thị trường xuất khẩu của Việt Nam theo hướng bền vững.

Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:

Trong phạm vi nghiên cứu của đề tài cấp Viện, đề tài sẽ tập trung vào phân tích cơ cấu xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ của Việt Nam từ 1995-2009.

          Phương pháp nghiên cứu:

Đề tài kết hợp sử dụng các phương pháp phân tích nghiên cứu cụ thể như sau:

·        Phương pháp phân tích, tổng hợp các kết quả nghiên cứu trong và ngoài nước.

·        Phương pháp phân tích và tổng hợp kết hợp với tư duy logic và trừu tượng hóa.

·        Kỹ thuật phân tích chính sách.

·        Thống kê và dự báo chính sách kinh tế - tài chính.

Kết cấu đề tài

          Ngoài phần mở đầu và kết luận, báo cáo của đề tài gồm 3 chương như sau:

Chương I: Tổng quan về tác động của diễn biến kinh tế thế giới và hoạt động xuất khẩu tới tăng trưởng kinh tế của quốc gia.

Chương II: Thực trạng cơ cấu xuất khẩu của Việt Nam.

Chương III: Giải pháp định hướng cơ cấu lại thị trường xuất khẩu của Việt Nam theo hướng bền vững

Mặc dù đã rất cố gắng nhưng do thời gian nghiên cứu, lực lượng và kinh phí nghiên cứu có hạn, báo cáo này chắc khó tránh khỏi những thiếu sót. Nhóm nghiên cứu xin trân trọng cám ơn sự góp ý và tạo điều kiện của bạn đọc để nội dung báo được hoàn thiện hơn.


Trở lại
CÁC BÀI VIẾT KHÁC
Cơ cấu đầu tư công Việt Nam: thực trạng và giải pháp hoàn thiện (29/03/2011)
Quản lý và giám sát các dòng vốn vào Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế. (29/03/2011)
Ứng dụng mô hình VAR trong nghiên cứu mối quan hệ giữa thâm hụt ngân sách và tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam. (29/03/2011)
Nghiên cứu quan hệ giữa lạm phát và tăng trưởng kinh tế trong ngắn hạn ở Việt Nam (29/03/2011)
Xu hướng bảo hộ sau khủng hoảng: Kinh nghiệm các nước và kiến nghị cho Việt Nam (29/03/2011)
Giải pháp tăng cường giám sát ngân sách địa phương của Hội đồng nhân dân. (29/03/2011)
Hợp tác nhà nước - tư nhân đầu tư cho cơ sở hạ tầng: lý luận và thực trạng. (29/03/2011)
Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng tới lựa chọn việc làm ở nông thôn giai đoạn 2003-2009. (29/03/2011)
Cải cách cơ cấu thu NSNN trong điều kiện hội nhập kinh tế ở nước ta hiện nay. (29/03/2011)
Sử dụng công cụ thuế góp phần thúc đẩy tiêu dùng hàng nội địa ở Việt nam (29/03/2011)
Mô hình tự trang trải kinh phí đối với hệ thống an sinh xã hội: lý luận và ứng dụng ở Việt Nam. (29/03/2011)
Quan hệ phương pháp xác định doanh thu, chi phí trong tính thuế TNDN theo luật thuế TNDN với phương pháp xác định doanh thu, chi phí theo chuẩn mực kế toán Việt Nam. (29/03/2011)
Tác động của FDI sau khủng hoảng tới tăng trưởng kinh tế Việt Nam. (29/03/2011)
Tác động của FDI sau khủng hoảng tới tăng trưởng kinh tế Việt Nam. (29/03/2011)
Giải pháp kinh tế - tài chính cải thiện môi trường kinh doanh đối với các doanh nghiệp xuất khẩu ở Việt Nam. (29/03/2011)
Xem tiếp
 
 
         Tin tức & sự kiện mới
Hội thảo Diễn biến thị trường, giá cả ở Việt Nam năm 2020 và dự báo 2021
Thông báo v/v nhận Hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng học sinh giỏi ở bậc THPT vào đại học chính quy Học viện Tài chính năm 2020
Hội thảo Diễn biến thị trường, giá cả ở Việt Nam năm 2019 và dự báo cả 2020.
Hội thảo Diễn biến thị trường, giá cả ở Việt Nam 6 tháng đầu năm và dự báo cả năm 2019.
Hội thảo Diễn biến thị trường, giá cả ở Việt Nam năm 2018 và dự báo 2019
Báo cáo phân tính dự báo tình hình giá cả thị trường tháng 11 năm 2021
Báo cáo phân tính dự báo tình hình giá cả thị trường tháng 10 năm 2021
Báo cáo phân tính dự báo tình hình giá cả thị trường tháng 9 năm 2021
Báo cáo phân tính dự báo tình hình giá cả thị trường tháng 8 năm 2021
Báo cáo phân tính dự báo tình hình giá cả thị trường tháng 7 năm 2021
Báo cáo phân tính dự báo tình hình giá cả thị trường tháng 6 năm 2021
Báo cáo phân tính dự báo tình hình giá cả thị trường tháng 5 năm 2021
Báo cáo phân tính dự báo tình hình giá cả thị trường tháng 4 năm 2021
Báo cáo phân tính dự báo tình hình giá cả thị trường tháng 3 năm 2021
Báo cáo phân tính dự báo tình hình giá cả thị trường tháng 2 năm 2021
Báo cáo phân tính dự báo tình hình giá cả thị trường tháng 1 năm 2021
Báo cáo phân tính dự báo tình hình giá cả thị trường tháng 12 năm 2020
Báo cáo phân tính dự báo tình hình giá cả thị trường tháng 11 năm 2020
Báo cáo phân tính dự báo tình hình giá cả thị trường tháng 10 năm 2020
Báo cáo phân tích dự báo tháng 9 năm 2020
        Email
        Hình ảnh hoạt động
Khóa học Quản trị Tài chính (từ 14-16/7/2011)
Viện kỷ niệm 86 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam
Bế giảng khóa học Quản trị Tài chính (14/5/2011)
Khóa Quản trị Công ty ngày 7-9/4/2011
Bế giảng khóa học Quản trị Công ty (9/4/2011)
Xem toàn bộ

Viện Kinh tế - Tài chính

162 Nguyễn Văn Cừ - Long Biên - Hà Nội

ĐT: 024 39334139, Fax: 024 38252475

Email: vienkttc@hvtc.edu.vn