Chương trình đào tạo
Các khóa học ngắn hạn
Các khóa học dài hạn
Lịch tuyển sinh
Đăng ký trực tuyến
        Tin nóng
 
         Tìm kiếm thông tin
         Hỗ trợ trực tuyến
Phòng Khoa học và Đào tạo
Bản tin Thị trường
Phòng NC Tài chính
Phòng NC Thị trường Giá cả
Phòng Hành chính Tài vụ
         Liên kết website
         Đối tác khách hàng
         Thông kê truy cập
Online: 2
Visited: 1011759
 
  Các khóa học ngắn hạn

 

 

Khóa học: QUẢN TRỊ CÔNG TY: CẨM NANG THÀNH CÔNG CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG

MỤC TIÊU

Sau khi kết thúc khóa học, học viên sẽ:

·         Hiểu được tổng quan về quản trị công ty, vai trò và lợi ích của quản trị công ty đối với các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp Việt Nam

·         Hiểu được các lý thuyết và thông lệ quản trị công ty, thông lệ về Hội đồng quản trị tốt trên thế giới

·         Nắm vững cơ cấu tổ chức và các quy định về cơ cấu tổ chức quản trị công ty, theo thông lệ quốc tế và qui định tại Việt Nam

·         Nắm vững bản chất và các nội dung cốt lõi về trách nhiệm, quyền hạn, nghĩa vụ và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc; bổ nhiệm, bãi miễn và thù lao cho bộ máy quản trị công ty. Tham khảo các thông lệ tốt trên thế giới và kinh nghiệm thực tiễn ở Việt Nam

·         Nắm vững để vận dụng trong việc thực hiện các quyền của cổ đông. Thể thức chuẩn bị và tiến hành Đại hội đồng cổ đông, những thông lệ tốt và kinh nghiệm ở Việt Nam.

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Chuyên đề 1: Tổng quan về quản trị công ty

·         Khái niệm về quản trị công ty

·         Vai trò, tác dụng của quản trị công ty tốt

·         Nội dung quản trị công ty

·         Những yếu tố để quản trị công ty tốt

·         Nhà đầu tư và quản trị công ty

·         Tầm quan trọng của quản trị công ty đối với các công ty đại chúng Việt Nam

 Chuyên đề 2: Những thông lệ tốt về quản trị công ty trên thế giới

·         Các quan điểm chung về qui trình quản trị công ty

·         Những hạn chế về quản trị công ty ở châu Á

·         Thông lệ tốt về tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị công ty trên thế giới

·         Nguyên tắc nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng quản trị

·         Đặc điểm của Hội đồng quản trị công ty tốt theo thông lệ

 Chuyên đề 3: Tổ chức và cơ cấu tổ chức quản trị công ty

·         Cơ cấu tổ chức quản lý và các chủ thể quản trị công ty đại chúng

·         Bộ máy tổ chức quản lý công ty. Quyền hạn, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc và quan hệ của các bộ máy trong công ty đại chúng

·         Bầu, bổ nhiệm, bãi miễn và thay thế các thành viên của bộ máy quản lý, giám sát

·         Cơ chế thù lao cho bộ máy quản lý, giám sát điều hành

·         Điều lệ công ty và qui chế nội bộ về quản trị công ty 

 Chuyên đề 4: Quyền lợi, nghĩa vụ của cổ đông và Đại hội đồng cổ đông

·         Các nguyên tắc về thực hiện quyền của cổ đông và Đại hội đồng cổ đông

·         Quyền, lợi ích và nghĩa vụ của các cổ đông

·         Chuẩn bị, nội dung chương trình và tiến hành Đại hội đồng cổ đông, quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông thường niên

·         Quyết định của Đại hội cổ đông và Đại hội đồng cổ đông bất thường

Ghi chú: các chuyên đề do giảng viên quốc tế thực hiện sẽ được trình bày bằng tiếng Anh (có phiên dịch).

GIỚI THIỆU NHÓM GIẢNG VIÊN

Giảng viên quốc tế: Ông Juan Carlos Fernandez Zara, Giám đốc dự án Quản trị Công ty Việt Nam (dự án của Công ty tài chính quốc tế IFC thuộc Ngân hàng Thế giới)

Ông Juan Carlos Fernandez Zara là Giám đốc dự án Quản trị Công ty Việt Nam do IFC khởi động ở Việt Nam từ năm 2009. Trước khi đảm nhận vị trí này, ông Juan Carlos đã quản lý Chương trình Quản trị Công ty của IFC cho các quốc gia vùng Balkan (Đông Nam Âu). Ông có hai bằng thạc sỹ luật và thạc sỹ quản trị kinh doanh. Trước khi gia nhập IFC, ông Juan Carlos làm việc tại Công ty Luật Froriep Renggli (Công ty Luật lớn thứ 3 tại Thụy Sĩ), HSBC Republic  Ernst & Young. Chuyên ngành chính của ông là Luật doanh nghiệp và Quản trị Công ty.

Giảng viên Việt Nam:    

Ông Phạm Quốc Mạnh, Bà Nguyễn Nguyệt Ánh và các giảng viên có kinh nghiệm đào tạo và công tác thực tiễn.Trở lại
CÁC BÀI VIẾT KHÁC
Khóa học: Vượt qua Khủng hoảng - Phát triển bền vững (30/01/2013)
NỘI DUNG KHÓA ĐÀO TẠO “KIỂM TOÁN NỘI BỘ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI” (14/01/2016)
Khóa học: QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH CHO NHÀ QUẢN LÝ (31/03/2011)
Khóa học: Phân tích tài chính doanh nghiệp cho cán bộ tín dụng (03/10/2011)
Khóa học: KIỂM TOÁN NỘI BỘ dành cho doanh nghiệp (31/03/2011)
 
 
         Tin tức & sự kiện mới
Hội thảo Diễn biến thị trường, giá cả ở Việt Nam năm 2020 và dự báo 2021
Thông báo v/v nhận Hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng học sinh giỏi ở bậc THPT vào đại học chính quy Học viện Tài chính năm 2020
Hội thảo Diễn biến thị trường, giá cả ở Việt Nam năm 2019 và dự báo cả 2020.
Hội thảo Diễn biến thị trường, giá cả ở Việt Nam 6 tháng đầu năm và dự báo cả năm 2019.
Hội thảo Diễn biến thị trường, giá cả ở Việt Nam năm 2018 và dự báo 2019
Báo cáo phân tính dự báo tình hình giá cả thị trường tháng 11 năm 2021
Báo cáo phân tính dự báo tình hình giá cả thị trường tháng 10 năm 2021
Báo cáo phân tính dự báo tình hình giá cả thị trường tháng 9 năm 2021
Báo cáo phân tính dự báo tình hình giá cả thị trường tháng 8 năm 2021
Báo cáo phân tính dự báo tình hình giá cả thị trường tháng 7 năm 2021
Báo cáo phân tính dự báo tình hình giá cả thị trường tháng 6 năm 2021
Báo cáo phân tính dự báo tình hình giá cả thị trường tháng 5 năm 2021
Báo cáo phân tính dự báo tình hình giá cả thị trường tháng 4 năm 2021
Báo cáo phân tính dự báo tình hình giá cả thị trường tháng 3 năm 2021
Báo cáo phân tính dự báo tình hình giá cả thị trường tháng 2 năm 2021
Báo cáo phân tính dự báo tình hình giá cả thị trường tháng 1 năm 2021
Báo cáo phân tính dự báo tình hình giá cả thị trường tháng 12 năm 2020
Báo cáo phân tính dự báo tình hình giá cả thị trường tháng 11 năm 2020
Báo cáo phân tính dự báo tình hình giá cả thị trường tháng 10 năm 2020
Báo cáo phân tích dự báo tháng 9 năm 2020
        Email
        Hình ảnh hoạt động
Khóa học Quản trị Tài chính (từ 14-16/7/2011)
Viện kỷ niệm 86 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam
Bế giảng khóa học Quản trị Tài chính (14/5/2011)
Khóa Quản trị Công ty ngày 7-9/4/2011
Bế giảng khóa học Quản trị Công ty (9/4/2011)
Xem toàn bộ

Viện Kinh tế - Tài chính

162 Nguyễn Văn Cừ - Long Biên - Hà Nội

ĐT: 024 39334139, Fax: 024 38252475

Email: vienkttc@hvtc.edu.vn