Chương trình đào tạo
Các khóa học ngắn hạn
Các khóa học dài hạn
Lịch tuyển sinh
Đăng ký trực tuyến
        Tin nóng
 
         Tìm kiếm thông tin
         Hỗ trợ trực tuyến
Phòng Tổng hợp
Phòng nghiên cứu Kinh tế - Tài chính
         Liên kết website
         Đối tác khách hàng
         Thông kê truy cập
Online: 4
Visited: 1132647
 
  Năm 2010

 

 

Phát triển thị trường trái phiếu Chính phủ ở Việt Nam đến 2015
Chủ nhiệm: Ths. Vũ Thị Phương Hoa
Đặt vấn đề    
Chương 1: Tổng quan về thị trường trái phiếu chính phủ      
1.1 Vai trũ của thị trường TPCP    
1.2 Khung pháp lý điều chỉnh     
1.3. Phõn loại TPCP và kờnh phỏt hành    
  1.3.1 Phõn loại TPCP    
  1.3.2 Kờnh phỏt hành    
1.4. Thị trường TPCP một số nước    
  1.4.1 Thị trường TPCP Trung Quốc    
  1.4.2 Thị trường TPCP Hàn Quốc    
  1.4.3 Bài học kinh nghiệm rỳt ra cho Việt Nam    
Chương 2: Thực trạng thị trường trái phiếu Chính phủ     
2.1 Thực trạng thị trường TPCP sơ cấp giai đoạn 2001-2010     
  2.1.1 Tổng quỏt    
  2.1.2 Thị trường TPCP sơ cấp theo kênh phát hành    
2.2 Thực trạng thị trường TPCP thứ cấp giai đoạn 2001-2010    
  2.2.1 Tại Sở Giao dịch Chứng khoỏn thành phố Hồ Chớ Minh    
  2.2.2 Tại Sở Giao dịch Chứng khoỏn Hà Nội    
  2.2.3 Đánh giá hoạt động thị trường TPCP giao đoạn 2001-2010    
Chương 3: Định hướng phát triển thị trường TPCP đến 2015    
3.1 Quan điểm phát triển thị trường TPCP    
3.2 Những khuyến nghị góp phần phát triển thị trường TPCP đến 2015    
Kết luận    

Đặt vấn đề
Nền kinh tế thế giới đó đi qua cuộc khủng hoảng “trăm năm mới có một lần” 2008-2009 và đang trên đà hồi phục. Những giải pháp ngắn hạn nhằm vực dậy nền kinh tế khỏi khủng hoảng hoặc những những biện pháp mang tính chất ngăn ngừa hoặc kích thích tăng trường đó được nhiều quốc gia áp dụng thành công. Tuy nhiên, nền kinh tế thế giới lại bắt đầu phải đối mặt với những vấn đề dài hạn, đó là cơ cấu lại nền tài chính, sự sụt giảm khả năng cạnh tranh, những vấn đề về nợ công, thâm hụt và căng thẳng thương mại giữa các quốc gia. Theo ý kiến nhận định của nhiều chuyên gia những năm sau khủng hoảng nền kinh tế thế giới sẽ vẫn gặp nhiều vấn đề khó khăn.
Đối với Việt Nam, sự sụt giảm kinh tế ở các nước phỏt triển sẽ dẫn đến ảnh hưởng tiêu cực về khối lượng hàng hóa xuất khẩu, luồng vốn FDI cú thể sẽ giảm, đầu tư gián tiếp sẽ trở nờn hạn chế và ngay cả luồng kiều hối cũng có thể bị ảnh hưởng, bởi những người vẫn gửi tiền về nhà cú thể bị mất việc làm hoặc thu nhập bị giảm bớt.
Như vậy, trong thời gian tới huy động vốn cho phát triển cú thể sẽ gặp nhiều khó khăn. Trong khi đó để thực thành công mục tiêu tăng trưởng nhanh và bền vững với tốc độ 7 - 8%/năm, nâng thu nhập quốc dân năm 2020 tăng gấp 2,2 lần năm 2010, GDP bình quân đầu người theo giá thực tế đạt khoảng 3.000 - 3.200 USD đòi hỏi Chính phủ Việt Nam phải ổn định được nền kinh tế và huy động một lượng vốn lớn để đầu tư phát triển kinh tế - xã hội.  Chính phủ Việt Nam hiện đang nỗ lực thực hiện việc thu hút vốn qua nhiều kênh huy động khác nhau, trong đó kênh huy động vốn qua thị trường trái phiếu đóng một vai trò quan trọng.
Trái phiếu Chính phủ (TPCP) một mặt giúp Chính phủ có thêm nguồn tài chính để phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, mặt khỏc giúp các nhà đầu tư có thêm một công cụ tài chính có độ rủi ro thấp để đa dạng hoá danh mục đầu tư của mình, đồng thời TPCP được coi là công cụ cơ bản để định giá chuẩn tin cậy cho các công cụ chứng khoán khác.
Qua một giai đoạn kinh tế đầy biến động với cuộc khủng hoảng tài chính kinh tế thế giới đây cũng là lúc chúng ta cần nhìn lại và đánh giá lại hoạt động của thị trường TPCP, đánh giá những mặt được và chưa đươc, đồng thời đưa ra những kiến nghị để hướng tới một thị trường TPCP hiệu quả và năng động trong giai đoạn trung hạn đến 2015.
Trở lại
CÁC BÀI VIẾT KHÁC
Cơ cấu đầu tư công Việt Nam: thực trạng và giải pháp hoàn thiện (29/03/2011)
Quản lý và giám sát các dòng vốn vào Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế. (29/03/2011)
Ứng dụng mô hình VAR trong nghiên cứu mối quan hệ giữa thâm hụt ngân sách và tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam. (29/03/2011)
Nghiên cứu quan hệ giữa lạm phát và tăng trưởng kinh tế trong ngắn hạn ở Việt Nam (29/03/2011)
Xu hướng bảo hộ sau khủng hoảng: Kinh nghiệm các nước và kiến nghị cho Việt Nam (29/03/2011)
Giải pháp tăng cường giám sát ngân sách địa phương của Hội đồng nhân dân. (29/03/2011)
Hợp tác nhà nước - tư nhân đầu tư cho cơ sở hạ tầng: lý luận và thực trạng. (29/03/2011)
Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng tới lựa chọn việc làm ở nông thôn giai đoạn 2003-2009. (29/03/2011)
Cải cách cơ cấu thu NSNN trong điều kiện hội nhập kinh tế ở nước ta hiện nay. (29/03/2011)
Sử dụng công cụ thuế góp phần thúc đẩy tiêu dùng hàng nội địa ở Việt nam (29/03/2011)
Mô hình tự trang trải kinh phí đối với hệ thống an sinh xã hội: lý luận và ứng dụng ở Việt Nam. (29/03/2011)
Quan hệ phương pháp xác định doanh thu, chi phí trong tính thuế TNDN theo luật thuế TNDN với phương pháp xác định doanh thu, chi phí theo chuẩn mực kế toán Việt Nam. (29/03/2011)
Tác động của FDI sau khủng hoảng tới tăng trưởng kinh tế Việt Nam. (29/03/2011)
Tác động của FDI sau khủng hoảng tới tăng trưởng kinh tế Việt Nam. (29/03/2011)
Giải pháp kinh tế - tài chính cải thiện môi trường kinh doanh đối với các doanh nghiệp xuất khẩu ở Việt Nam. (29/03/2011)
Xem tiếp
 
 
         Tin tức & sự kiện mới
Viện Kinh tế - Tài chính tổ chức hội thảo “Diễn biến thị trường, giá cả ở Việt Nam năm 2023 dự báo 2024
Báo cáo phân tích dự báo tình hình giá cả thị trường tháng 07 năm 2023
Viện Kinh tế - Tài chính tổ chức thành công Hội thảo: “Diễn biến thị trường, giá cả ở Việt Nam 6 tháng đầu năm và dự báo cả năm 2023”
Viện Kinh tế - Tài chính tổ chức Hội nghị viên chức và tổng kết năm học 2022 - 2023
Báo cáo phân tích dự báo tình hình giá cả thị trường tháng 06 năm 2023
Viện Kinh tế - Tài chính phối hợp cùng Viện CFA Hoa Kỳ và Học viện Smart Train tổ chức toạ đàm “Triển vọng nghề nghiệp trong ngành phân tích đầu tư tài chính”
Lễ ký thỏa thuận hợp tác giữa Viện kinh tế - Tài chính và Trường đại học công nghiệp dệt may Hà Nội
Viện Kinh tế - Tài chính ký Biên bản ghi nhớ hợp tác toàn diện với Tập Đoàn Đinh Lê
Chuỗi chia sẻ về tài chính toàn diện: Khởi đầu của hợp tác đào tạo và nghiên cứu giữa Viện Kinh tế - Tài chính, Học viện Tài chính và Tổ chức OXFAM tại Việt Nam
“Tập huấn cập nhật kiến thức mới về quản lý, sử dụng tài sản công năm 2023”
Báo cáo phân tích dự báo tình hình giá cả thị trường tháng 03 năm 2023
Báo cáo phân tích dự báo tình hình giá cả thị trường tháng 02 năm 2023
Báo cáo phân tích dự báo tình hình giá cả thị trường tháng 01 năm 2023
Báo cáo phân tích dự báo tình hình giá cả thị trường tháng 12 năm 2022
Báo cáo phân tích dự báo tình hình giá cả thị trường tháng 11 năm 2022
Báo cáo phân tích dự báo tình hình giá cả thị trường tháng 10 năm 2022
Báo cáo phân tính dự báo tình hình giá cả thị trường tháng 9 năm 2022
Báo cáo phân tính dự báo tình hình giá cả thị trường tháng 8 năm 2022
Báo cáo phân tính dự báo tình hình giá cả thị trường tháng 7 năm 2022
Báo cáo phân tính dự báo tình hình giá cả thị trường tháng 6 năm 2022
        Email
        Hình ảnh hoạt động
Khóa học Quản trị Tài chính (từ 14-16/7/2011)
Viện kỷ niệm 86 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam
Bế giảng khóa học Quản trị Tài chính (14/5/2011)
Khóa Quản trị Công ty ngày 7-9/4/2011
Bế giảng khóa học Quản trị Công ty (9/4/2011)
Xem toàn bộ

Viện Kinh tế - Tài chính

Số 179 Đội Cấn - Ba Đình - Hà Nội

ĐT: 024 3933 4139

Email: vienkttc@hvtc.edu.vn