Chương trình đào tạo
Các khóa học ngắn hạn
Các khóa học dài hạn
Lịch tuyển sinh
Đăng ký trực tuyến
        Tin nóng
 
         Tìm kiếm thông tin
         Hỗ trợ trực tuyến
Phòng Khoa học và Đào tạo
Bản tin Thị trường
Phòng NC Tài chính
Phòng NC Thị trường Giá cả
Phòng Hành chính Tài vụ
         Liên kết website
         Đối tác khách hàng
         Thông kê truy cập
Online: 2
Visited: 1011758
 
  Năm 2010

 

 

Thị trường tài chính tín dụng ngân hàng sau khủng hoảng kinh tế toàn cầu
Chủ nhiệm: Trần Văn Sinh Quân
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU   
Chương I: Tổng quan về khủng hoảng kinh tế, tài chính toàn cầu 2007-2008: diễn biến, nguyên nhân và hậu quả   
I. Diễn biến cuộc khủng hoảng   
II. Nguyên nhân khủng hoảng   
1. Nợ dưới chuẩn là cội nguồn của khủng hoảng   
2. Chứng khóan hóa các khoản nợ dưới chuẩn, một sáng kiến không được kiểm soát   
3. Mất cân đối toàn cầu   
4. Sự sai lầm của các chính sách   
5. Giám sát tài chính lỏng lẻo, quản lý rủi ro kém, đánh giá tín nhiệm sai và cung cấp thông tin sai cho thị trường   
6. Định hướng đầu tư sai   
7. Sự tham lam và thiếu thận trọng của các ngân hàng   
III. Hậu quả của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu với nền kinh tế thế giới và với Việt Nam   
Chương II: Tình hình thị trường tài chính, tín dụng ngân hàng của một số nước trên thế giới sau khủng hoảng kinh tế toàn cầu   
I. Cải cách hệ thống tài chính, ngân hàng thế giới sau khủng hoảng   
1. Sửa chữa những yếu kém hiện tại, nâng cao hiệu quả của điều hành và giám sát nội bộ   
2. Nâng cao tiêu chuẩn hoạt động của hệ thống   
3. Tăng cường sự minh bạch của các thị trường   
4. Các định chế tài chính quốc tế   
5. Triển vọng của cải cách   
II. Thực trạng kinh tế Mỹ sau khủng hoảng và triển vọng   
1. Các chương trình kích thích kinh tế của Mỹ   
2. Hiệu quả của kế hoạch kích thích kinh tế   
3. Vấn đề thâm hụt ngân sách và giảỉ pháp mua trái phiếu khổng lồ trị giá 600 tỷ USD của FED   
4.  Kết luận   
III. Những điều chỉnh chính sách sau khủng hoảng của Liên minh châu Âu   
1. Các biện pháp chống khủng hoảng của Liên minh châu Âu   
2. Chiến lược phát triển kinh tế châu Âu tầm nhìn 2020   
IV. Các giải pháp ứng cứu và sự phục hồi kinh tế của các nền kinh tế mới nổi châu á trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế toàn cầu.   
1. Giải cứu kinh tế của các nền kinh tế mới nổi châu Á   
2. Sự phục hồi kinh tế ở các nền kinh tế mới nổi châu Á   
3. Những nguy cơ tiềm ẩn của các nền kinh tế mới nổi ở Châu Á   
CHƯƠNG III: Những giải pháp kích cầu của Chính phủ Việt Nam thị trường tài chính, tín dụng ngân hàng Việt Nam sau khủng hoảng kinh tế toàn cầu   
I. Những giải pháp của Chính phủ Việt Nam nhằm ngăn cản  sự  suy giảm kinh tế .   
1. Những giải pháp “kích cầu” của Chính phủ Việt Nam   
2. Những giải pháp về chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam   
3. Giải pháp chính sách hỗ trợ lãi suất   
II.  Đánh giá hiệu quả chính sách kích cầu của Việt Nam   
1. Tác động của chính sách kích cầu đối với nền kinh tế   
2. Về chính sách tiền tệ   
3. Về chính sách tài khóa   
III.  Hướng sự phát triển thị trường tài chính Việt Nam vào mục tiêu tái cấu trúc nền kinh tế   
1. Bối cảnh sau khủng hoảng và mục tiêu của tài chính   
2. Chính sách tài chính – tiền tệ phục vụ mục tiêu tái cấu trúc và chuyển đổi mô hình tăng trưởng   
IV. Đổi mới thể chế thị trường tiền tệ Việt Nam sau khủng hoảng tài chính – tiền tệ toàn cầu   
1. Những bài học đối với hệ thống ngân hàng Việt Nam sau tác động của khủng hoảng tài chính – tiền tệ toàn cầu   
2. Định hướng và các giải pháp thực hiện tái cấu trúc hệ thống ngân hàng   
V.  Những định hướng của chiến lược tài chính và chiến lược ngân hàng đến năm 2020   
1. Chiến lược tài chính 2011-2020, hướng tới chất lượng tăng trưởng   
2. Chiến lược phát triển ngành ngân hàng, định hướng đến năm 2020   
VI.  Kết luận  
TÀI LIỆU THAM KHẢO   

LỜI NÓI ĐẦU

     Thế giới đang ở trong thời kỳ “hậu khủng hoảng”. Một cuộc chạy đua giữa các nền kinh tế để tìm cơ hội và vị thế mới đang diễn ra ở hầu hết khắp châu lục. Nhiều nỗ lực để tái cấu trúc các định chế tài chính – tiền tệ quốc tế đang được nhiều quốc gia tiến hành. Các nền kinh tế “mới nổi” đang ngày càng có vai trò quan trọng trong các định chế kinh tế, tài chính quốc tế, nhất là nhóm quốc gia tham gia vào G20. Nhiều nước đang nỗ lực tái cấu trúc thể chế tài chính –tiền tệ trong nước để thích nghi với thị trường tài chính thế giới trong giai đoạn mới. Nhìn chung, bước vào năm 2010 người ta kỳ vọng về bước khởi đầu cho thời kỳ hình thành “một trật tự mới” đối với thị trường tài chính – tiền tệ thế giới, kể cả sự chuyển vị các trung tâm tài chính quốc tế. Trong bối cảnh như vậy, cần nhìn lại thị trường tài chính – tiền tệ nước ta trong 2 năm qua – giai đoạn chống đỡ với những tác động tiêu cực của cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu - để nhận diện những vấn đề đang đặt ra; đồng thời hướng sự phát triển của nó vào mục tiêu tái cấu trúc và chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế.
Điểm qua tình hình kinh tế 2 năm 2008-2009 cho thấy, tuy còn nhiều vấn đề tồn tại, nhưng Chính phủ đã sử dụng có hiệu quả các công cụ của chính sách tài chính – tiền tệ, nhất là chính sách tiền tệ, phục vụ cho mục tiêu kinh tế – xã hội trong giai đoạn này. Tuy nhiên, trong thời kỳ “hậu suy giảm” vai trò của chính sách tài chính – tiền tệ cần phải được định vị và định hướng thế nào để thực hiện được chức năng phục vụ cho mục tiêu tái cấu trúc nền kinh tế theo hướng nâng cao sức cạnh tranh là một vấn đề lớn đang đặt ra.
Từ cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu; từ kinh nghiệm sử dụng các công cụ chính sách tài chính – tiền tệ trong 2 năm qua. Nay đến thời điểm được xem là cần thiết để khởi đầu cho một quá trình tái cấu trúc và chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế của nước ta theo hướng cạnh tranh. Chính sách tài chính –tiền tệ phải được đặt trong một bài toán tổng thể và trong định hướng vận hành của thị trường tài chính – tiền tệ cần hướng tới tính chất thị trường của nó; đồng thời phải làm rõ nội dung và phương thức điều tiết phù hợp của Nhà nước.
Đề tài nghiên cứu khoa học “Thị trường tài chính, tín dụng ngân hàng sau khủng hoảng kinh tế toàn cầu” nhằm nghiên cứu giải quyết những vấn đề đã được nêu ra ở trên. Đây là những vấn đề rất rộng lớn và phức tạp, chúng tôi đã rất cố gắng nhưng chắc rằng kết quả nghiên cứu còn có những hạn chế nhất định. Mong nhận được nhiều ý kiến góp ý của độc giả để đề tài nghiên cứu được hoàn thiện hơn.
Trở lại
CÁC BÀI VIẾT KHÁC
Cơ cấu đầu tư công Việt Nam: thực trạng và giải pháp hoàn thiện (29/03/2011)
Quản lý và giám sát các dòng vốn vào Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế. (29/03/2011)
Ứng dụng mô hình VAR trong nghiên cứu mối quan hệ giữa thâm hụt ngân sách và tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam. (29/03/2011)
Nghiên cứu quan hệ giữa lạm phát và tăng trưởng kinh tế trong ngắn hạn ở Việt Nam (29/03/2011)
Xu hướng bảo hộ sau khủng hoảng: Kinh nghiệm các nước và kiến nghị cho Việt Nam (29/03/2011)
Giải pháp tăng cường giám sát ngân sách địa phương của Hội đồng nhân dân. (29/03/2011)
Hợp tác nhà nước - tư nhân đầu tư cho cơ sở hạ tầng: lý luận và thực trạng. (29/03/2011)
Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng tới lựa chọn việc làm ở nông thôn giai đoạn 2003-2009. (29/03/2011)
Cải cách cơ cấu thu NSNN trong điều kiện hội nhập kinh tế ở nước ta hiện nay. (29/03/2011)
Sử dụng công cụ thuế góp phần thúc đẩy tiêu dùng hàng nội địa ở Việt nam (29/03/2011)
Mô hình tự trang trải kinh phí đối với hệ thống an sinh xã hội: lý luận và ứng dụng ở Việt Nam. (29/03/2011)
Quan hệ phương pháp xác định doanh thu, chi phí trong tính thuế TNDN theo luật thuế TNDN với phương pháp xác định doanh thu, chi phí theo chuẩn mực kế toán Việt Nam. (29/03/2011)
Tác động của FDI sau khủng hoảng tới tăng trưởng kinh tế Việt Nam. (29/03/2011)
Tác động của FDI sau khủng hoảng tới tăng trưởng kinh tế Việt Nam. (29/03/2011)
Giải pháp kinh tế - tài chính cải thiện môi trường kinh doanh đối với các doanh nghiệp xuất khẩu ở Việt Nam. (29/03/2011)
Xem tiếp
 
 
         Tin tức & sự kiện mới
Hội thảo Diễn biến thị trường, giá cả ở Việt Nam năm 2020 và dự báo 2021
Thông báo v/v nhận Hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng học sinh giỏi ở bậc THPT vào đại học chính quy Học viện Tài chính năm 2020
Hội thảo Diễn biến thị trường, giá cả ở Việt Nam năm 2019 và dự báo cả 2020.
Hội thảo Diễn biến thị trường, giá cả ở Việt Nam 6 tháng đầu năm và dự báo cả năm 2019.
Hội thảo Diễn biến thị trường, giá cả ở Việt Nam năm 2018 và dự báo 2019
Báo cáo phân tính dự báo tình hình giá cả thị trường tháng 11 năm 2021
Báo cáo phân tính dự báo tình hình giá cả thị trường tháng 10 năm 2021
Báo cáo phân tính dự báo tình hình giá cả thị trường tháng 9 năm 2021
Báo cáo phân tính dự báo tình hình giá cả thị trường tháng 8 năm 2021
Báo cáo phân tính dự báo tình hình giá cả thị trường tháng 7 năm 2021
Báo cáo phân tính dự báo tình hình giá cả thị trường tháng 6 năm 2021
Báo cáo phân tính dự báo tình hình giá cả thị trường tháng 5 năm 2021
Báo cáo phân tính dự báo tình hình giá cả thị trường tháng 4 năm 2021
Báo cáo phân tính dự báo tình hình giá cả thị trường tháng 3 năm 2021
Báo cáo phân tính dự báo tình hình giá cả thị trường tháng 2 năm 2021
Báo cáo phân tính dự báo tình hình giá cả thị trường tháng 1 năm 2021
Báo cáo phân tính dự báo tình hình giá cả thị trường tháng 12 năm 2020
Báo cáo phân tính dự báo tình hình giá cả thị trường tháng 11 năm 2020
Báo cáo phân tính dự báo tình hình giá cả thị trường tháng 10 năm 2020
Báo cáo phân tích dự báo tháng 9 năm 2020
        Email
        Hình ảnh hoạt động
Khóa học Quản trị Tài chính (từ 14-16/7/2011)
Viện kỷ niệm 86 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam
Bế giảng khóa học Quản trị Tài chính (14/5/2011)
Khóa Quản trị Công ty ngày 7-9/4/2011
Bế giảng khóa học Quản trị Công ty (9/4/2011)
Xem toàn bộ

Viện Kinh tế - Tài chính

162 Nguyễn Văn Cừ - Long Biên - Hà Nội

ĐT: 024 39334139, Fax: 024 38252475

Email: vienkttc@hvtc.edu.vn