Chương trình đào tạo
Các khóa học ngắn hạn
Các khóa học dài hạn
Lịch tuyển sinh
Đăng ký trực tuyến
        Tin nóng
 
         Tìm kiếm thông tin
         Hỗ trợ trực tuyến
Phòng Tổng hợp
Phòng nghiên cứu Kinh tế - Tài chính
         Liên kết website
         Đối tác khách hàng
         Thông kê truy cập
Online: 2
Visited: 1132591
 
  Lịch tuyển sinh

 

 

Thông báo chiêu sinh: “QUẢN TRỊ CÔNG TY: CẨM NANG THÀNH CÔNG CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG”

Thời gian: 03 ngày

Địa điểm học: Phòng 214 Nhà B, Học viện Tài chính, số 8 Phan Huy Chú, Hà Nội

Chi phí khóa học (chưa bao gồm VAT): 4.200.000 đồng/học viên (đã bao gồm tài liệu học tập, chứng chỉ khóa học và chi phí tổ chức, ăn nhẹ giữa giờ)


Đăng ký học:  Viện Kinh tế tài chính. Tel: 04 3 933 4816;

Chị Thịnh: 090 226 4668

Anh Long: 091 226 6565

 Email: vienkttc@hvtc.edu.vn

Phí tham gia khóa học được nộp bằng tiền mặt tại  Phòng Đào tạo, Viện Kinh tế Tài chính, hoặc chuyển khoản vào tài khoản:

Tên tài khoản: Viện Kinh tế Tài chính

Số tài khoản: 2111 0000 227842  tại: NH Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội.

Trong những năm gần đây, Quản trị Công ty (Corporate Governance) là một trong những chủ đề được cộng đồng doanh nghiệp đặc biệt quan tâm. Với sự phát triển của môi trường đầu tư và tài chính toàn cầu ngày nay, để đảm bảo thu hút nguồn vốn của các nhà đầu tư trong và ngoài nước một cách hiệu quả, các công ty phải thiết lập cơ chế quản trị công ty phù hợp với những quy định về  khuôn khổ pháp lý đã ban hành, phù hợp với thông lệ quốc tế tốt nhất, đồng thời, phải được các chủ thể chủ chốt trong thị trường vốn tin cậy.

Với kinh nghiệm thực tế về quản trị công ty nhiều năm trong môi trường luật pháp Việt Nam, kết hợp chặt chẽ giữa lý thuyết với thực hành cùng các kinh nghiệm, thông lệ quản trị công ty tốt trên thế giới và được sự hỗ trợ của Dự án “Nâng cao chất lượng quản trị công ty tại Việt Nam” của IFC (Công ty Tài chính Quốc tế thuộc Ngân hàng Thế giới), Công ty Cổ phần Đào tạo Quản lý Trực tuyến OMT và Viện Kinh tế tài chính đã xây dựng khoá học: “Quản trị công ty: Cẩm nang thành công của Công ty đại chúng”.

Khóa học dành cho chủ doanh nghiệp, Chủ tịch Hội đồng quản trị, các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên các ủy ban của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc/giám đốc, Thư ký công ty và Ban quản lý điều hành doanh nghiệp.

Khóa học cung cấp cho học viên những kiến thức cơ bản về quản trị công ty cổ phần theo quy định của pháp luật và thực tiễn ở Việt Nam, cũng như thông lệ tốt trên thế giới, theo hướng tập trung vào những vấn đề về Quản trị công ty mà học viên đã từng hoặc đang đối mặt trong thực tế. Các giảng viên thúc đẩy trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giữa học viên với nhau và học viên với giảng viên, giúp học viên đúc kết kinh nghiệm và tìm ra câu trả lời cho các vấn đề về Quản trị công ty tại doanh nghiệp mình, nhằm gia tăng giá trị cổ phiếu của công ty trên thị trường chứng khoán.

Khóa học này do nhóm phối hợp giảng viên quốc tế của IFC và giảng viên  Việt nam nhiều kinh nghiệm thực hiện trong 3 ngày (4 chuyên đề). Sau khi kết thúc khóa học, học viên sẽ:

·         Hiểu được tổng quan về quản trị công ty, vai trò và lợi ích của quản trị công ty đối với các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp Việt Nam

·         Hiểu được các lý thuyết và thông lệ quản trị công ty, thông lệ về Hội đồng quản trị tốt trên thế giới

·         Nắm vững cơ cấu tổ chức và các quy định về cơ cấu tổ chức quản trị công ty, theo thông lệ quốc tế và qui định tại Việt Nam

·         Nắm vững bản chất và các nội dung cốt lõi về trách nhiệm, quyền hạn, nghĩa vụ và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc; bổ nhiệm, bãi miễn và thù lao cho bộ máy quản trị công ty. Tham khảo các thông lệ tốt trên thế giới và kinh nghiệm thực tiễn ở Việt Nam

·         Nắm vững để vận dụng trong việc thực hiện các quyền của cổ đông. Thể thức chuẩn bị và tiến hành Đại hội đồng cổ đông, những thông lệ tốt và kinh nghiệm ở Việt Nam.

 

Chuyên đề 1: Tổng quan về quản trị công ty

·         Khái niệm về quản trị công ty

·         Vai trò, tác dụng của quản trị công ty tốt

·         Nội dung quản trị công ty

·         Những yếu tố để quản trị công ty tốt

·         Nhà đầu tư và quản trị công ty

·         Tầm quan trọng của quản trị công ty đối với các công ty đại chúng Việt Nam

 

Chuyên đề 2: Những thông lệ tốt về quản trị công ty trên thế giới

·         Các quan điểm chung về qui trình quản trị công ty

·         Những hạn chế về quản trị công ty ở châu Á

·         Thông lệ tốt về tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị công ty trên thế giới

·         Nguyên tắc nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng quản trị

·         Đặc điểm của Hội đồng quản trị công ty tốt theo thông lệ

 

Chuyên đề 3: Tổ chức và cơ cấu tổ chức quản trị công ty

·         Cơ cấu tổ chức quản lý và các chủ thể quản trị công ty đại chúng

·         Bộ máy tổ chức quản lý công ty. Quyền hạn, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc và quan hệ của các bộ máy trong công ty đại chúng

·         Bầu, bổ nhiệm, bãi miễn và thay thế các thành viên của bộ máy quản lý, giám sát

·         Cơ chế thù lao cho bộ máy quản lý, giám sát điều hành

·         Điều lệ công ty và qui chế nội bộ về quản trị công ty 

 

Chuyên đề 4: Quyền lợi, nghĩa vụ của cổ đông và Đại hội đồng cổ đông

·         Các nguyên tắc về thực hiện quyền của cổ đông và Đại hội đồng cổ đông

·         Quyền, lợi ích và nghĩa vụ của các cổ đông

·         Chuẩn bị, nội dung chương trình và tiến hành Đại hội đồng cổ đông, quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông thường niên

·         Quyết định của Đại hội cổ đông và Đại hội đồng cổ đông bất thường

Ghi chú: các chuyên đề do giảng viên quốc tế thực hiện sẽ được trình bày bằng tiếng Anh (có phiên dịch).


GIỚI THIỆU NHÓM GIẢNG VIÊN

Giảng viên quốc tế: Ông Juan Carlos Fernandez Zara, Giám đốc dự án Quản trị Công ty Việt Nam (dự án của Công ty tài chính quốc tế IFC thuộc Ngân hàng Thế giới)

Giảng viên Việt Nam: Ông Phạm Quốc Mạnh

Ông Mạnh có hơn 20 năm kinh nghiệm đa dạng trong lĩnh vực quản trị doanh nghiệp, quản trị tài chính doanh nghiệp và đầu tư, kinh doanh.

Trở lại
CÁC BÀI VIẾT KHÁC
Thông báo chiêu sinh: "Quản trị tài chính dành cho nhà quản lý" (13/01/2011)
Khóa học: Kiểm toán nội bộ dành cho doanh nghiệp (18/03/2011)
Thông báo chiêu sinh khóa học: Quản lý chi phí hiệu quả (18/03/2011)
 
 
         Tin tức & sự kiện mới
Viện Kinh tế - Tài chính tổ chức hội thảo “Diễn biến thị trường, giá cả ở Việt Nam năm 2023 dự báo 2024
Báo cáo phân tích dự báo tình hình giá cả thị trường tháng 07 năm 2023
Viện Kinh tế - Tài chính tổ chức thành công Hội thảo: “Diễn biến thị trường, giá cả ở Việt Nam 6 tháng đầu năm và dự báo cả năm 2023”
Viện Kinh tế - Tài chính tổ chức Hội nghị viên chức và tổng kết năm học 2022 - 2023
Báo cáo phân tích dự báo tình hình giá cả thị trường tháng 06 năm 2023
Viện Kinh tế - Tài chính phối hợp cùng Viện CFA Hoa Kỳ và Học viện Smart Train tổ chức toạ đàm “Triển vọng nghề nghiệp trong ngành phân tích đầu tư tài chính”
Lễ ký thỏa thuận hợp tác giữa Viện kinh tế - Tài chính và Trường đại học công nghiệp dệt may Hà Nội
Viện Kinh tế - Tài chính ký Biên bản ghi nhớ hợp tác toàn diện với Tập Đoàn Đinh Lê
Chuỗi chia sẻ về tài chính toàn diện: Khởi đầu của hợp tác đào tạo và nghiên cứu giữa Viện Kinh tế - Tài chính, Học viện Tài chính và Tổ chức OXFAM tại Việt Nam
“Tập huấn cập nhật kiến thức mới về quản lý, sử dụng tài sản công năm 2023”
Báo cáo phân tích dự báo tình hình giá cả thị trường tháng 03 năm 2023
Báo cáo phân tích dự báo tình hình giá cả thị trường tháng 02 năm 2023
Báo cáo phân tích dự báo tình hình giá cả thị trường tháng 01 năm 2023
Báo cáo phân tích dự báo tình hình giá cả thị trường tháng 12 năm 2022
Báo cáo phân tích dự báo tình hình giá cả thị trường tháng 11 năm 2022
Báo cáo phân tích dự báo tình hình giá cả thị trường tháng 10 năm 2022
Báo cáo phân tính dự báo tình hình giá cả thị trường tháng 9 năm 2022
Báo cáo phân tính dự báo tình hình giá cả thị trường tháng 8 năm 2022
Báo cáo phân tính dự báo tình hình giá cả thị trường tháng 7 năm 2022
Báo cáo phân tính dự báo tình hình giá cả thị trường tháng 6 năm 2022
        Email
        Hình ảnh hoạt động
Khóa học Quản trị Tài chính (từ 14-16/7/2011)
Viện kỷ niệm 86 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam
Bế giảng khóa học Quản trị Tài chính (14/5/2011)
Khóa Quản trị Công ty ngày 7-9/4/2011
Bế giảng khóa học Quản trị Công ty (9/4/2011)
Xem toàn bộ

Viện Kinh tế - Tài chính

Số 179 Đội Cấn - Ba Đình - Hà Nội

ĐT: 024 3933 4139

Email: vienkttc@hvtc.edu.vn