Chương trình đào tạo
Các khóa học ngắn hạn
Các khóa học dài hạn
Lịch tuyển sinh
Đăng ký trực tuyến
        Tin nóng
 
         Tìm kiếm thông tin
         Hỗ trợ trực tuyến
Phòng Khoa học và Đào tạo
Bản tin Thị trường
Phòng NC Tài chính
Phòng NC Thị trường Giá cả
Phòng Hành chính Tài vụ
         Liên kết website
         Đối tác khách hàng
         Thông kê truy cập
Online: 2
Visited: 892208
 
  Năm 2008

 

 

Chính sách kinh tế - tài chính phát triển Công nghiệp chế biến nông sản ở Việt Nam đến năm 2015
Chủ nhiệm: Ths. Đoàn Thị Mai
MỤC LỤC

Nội dung                                                                                                                                                  Trang   
Mục lục                                                                                                                                                         2   
    Danh mục các chữ viết tắt                                                                                                                    3   
    Mở đầu                                                                                                                                                     4   
Phần I :    Một số khái niệm về chính sách kinh tế- tài chínhnh và tổng quan ngành công nghiệp chế biến nụng sản của Việt Nam                                                                                                           6   
I.1    Khái niệm về chính sách kinh tế- tài chính                                                                                   6   
I.2    Tổng  quan ngành công nghiệp chế biến nông sản của Việt Nam                                         8   
Phần II    Nghiên cứu các chính sách kinh tế-tài chính đối với sự phát triển công nghiệp chế biến nụng sản ở Việt Nam và những bài học từ kinh nghiệm quốc tế                                                   22   
II.1     Nghiên cứu các chính sách kinh tế-tài chính đối với sự phát triển công nghiệp chế biến nụng sản ở Việt Nam                                                                                                                              22   
II. 2    Kinh nghiệm quốc tế và những bài học rút ra cho Việt Nam                                                 31   
Phần III    Một số giải pháp chính sách kinh tế -tài chính phát triển ngành công nghiệp chế biến nông sản ở Việt Nam                                                                                                                              37   
III.1    Định hướng phát triển ngành công nghiệp CBNSTP đến 2015                                          37   
III.2    Một số giải pháp                                                                                                                            40   
    Kết luận                                                                                                                                                 50   
    Phụ lục                                                                                                                                                  53   
    Tài liệu tham khảo                                                                                                                              60   

CÁC CHỮ VIẾT TẮT
ASEAN: Các nước Đông Nam Á
CBNS: Chế biến nông sản
CBNLTS: Chế biến nông lâm thủy sản
CP: Cổ phần
CT TNHH: Công ty trách nhiệm hữu hạn
DATC: Công ty Mua bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp
DNNN: Doanh nghiệp nhà nước
ĐBSCL; Đồng bằng sông Cửu Long
ĐBSH: Đồng bằng sông Hồng
EU: Châu Âu
HTX: Hợp ứac xã
NHTM: Ngân hàng thương mại
NSCB: Nụng sản chế biến
SXCN: sản xuất công nghiệp
TP: Thành phố
XK: xuất khẩu
WTO: Tổ chức thương mại thế giới
 
Lời mở đầu

Ngành công nghiệp chế biến nông sản, thực phẩm là ngành đóng một vai trò hết sức quan trọng đối với phát triển kinh tế của đất nước, tác động mạnh vào lĩnh vực nông nghiệp và nông thôn. Công nghiệp chế biến tạo động lực phát triển mạnh mẽ cho ngành nông nghiệp, đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao giá trị của sản phẩm nông nghiệp và tạo ra nhiều công ăn việc làm.
Trong quá trình chuyển dịch kinh tế từ kinh tế tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, ngành sản xuất nông nghiệp núi chung, ngành chế biến nông sản nói riêng đó cùng những tiến bộ vượt bậc. số lượng và chất lượng hàng nông sản chế biến ngày càng tăng, khụng những đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng trong nước mà cũng xuất khẩu ra các nước trên thế giới. Nông nghiệp Việt Nam đang chiếm ưu thế với những mặt hàng chủ lực như xuất khẩu gạo, hồ tiêu, cà phê Robussta đứng thứ 2 thế giới, các sản phẩm khác như gỗ, hạt điều, chố,... cũng xuất khẩu với sản lượng đáng kể.
Trong những năm qua với chủ trương đẩy mạnh phát triển nông nghiệp, Đảng và Nhà nước đó đưa ra một số chủ trương, chính sách khuyến khích phát triển cụng nghiệp chế biến nông sản gúp phần nâng cao sức cạnh tranh cho ngành nông nghiệp Việt Nam.
Tuy nhiên, phát triển công nghiệp chế biến nông sản của Việt Nam trong những năm qua vẫn bộc lộ những tồn tại và yếu kém, chưa phát huy được đầy đủ lợi thế so sánh trong phát triển, công nghiệp chế biến nông sản ở một số vùng có mức tăng trưởng nhanh nhưng thiếu bền vững, chưa theo kịp những đòi hỏi ngày càng cao của thị trường xuất khẩu nước ngoài và trong nước. Nguyên nhân của những tồn tại và yếu kém một mặt do những bất cập trong hoạch định chính sách và tổ chức quản lý phát triển ngành, mặt khác do những yếu kém trong xác định chiến lược phát triển công nghiệp chế biến từ góc độ lợi thế so sánh, xác định những lợi thế và những bất lợi để từ đó có định hướng và giải pháp cụ thể.
Chính vì vậy đề tài “Chính sasch kinh tế - tài chính phát triển công nghiệp chế biến nông sản ở Việt Nam đến năm 2015” đó đặt ra mục tiêu nghiên cứu là đánh giá thực trạng ngành công nghiệp chế biến nông sản của Việt Nam trong những năm gần đây để tìm ra đâu là những điểm mạnh, lợi thế, đâu là những yếu điểm cần khắc phục, nghiên cứu một số chính sách kinh tế tài chính đó ban hành tác động như thế nào đối với sự phát triển của ngành để cú căn cứ đề xuất các giải pháp về chính sách phát triển công nghiệp chế biến của Việt Nam trong những năm sắp tới.
Nội dung nghiên cứu gồm 3 phần chính:
Phần 1:  Một số khái niệm và tổng quan ngành công nghiệp chế biến nông sản của Việt Nam
Phần 2: Nghiên cứu chính sách kinh tế-tài chính đối với sự phát triển công nghiệp chế biến nông sản ở Việt Nam và những bài học từ kinh nghiệm quốc tế
Phần 3: Một số giải pháp chính sách kinh tế -tài chính phát triển ngành công nghiệp chế biến nông sản ở Việt Nam.
Trở lại
CÁC BÀI VIẾT KHÁC
Chương trình nghiên cứu khảo sát phân tích và dự báo tác động của diễn biến giá cả và lạm phát đến thu nhập và tiêu dung của nông dân Việt Nam giai đoạn 2007 – 2010. (29/03/2011)
Chương trình nghiên cứu khảo sát thị trường và phân tích chuỗi giá trị của nông sản Việt Nam (29/03/2011)
Giải pháp cơ bản kiểm soát lạm phát và đảm bảo tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam giai đoạn 2008 - 2010 (29/03/2011)
Cấu trúc thu nhập và tiêu dùng của hộ gia đình Việt Nam trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế (29/03/2011)
Sử dụng chính sách tỷ giá hối đoái nhằm kiềm chế lam phát ở Việt Nam giai đoạn 2008 - 2010 (29/03/2011)
Xây dựng mô hình và cơ sở dữ liệu phân tích dự báo giá cả và lạm phát trong ngắn hạn ở Việt Nam (29/03/2011)
Nghiên cứu những vấn đề quản lý Nhà nước về giá cả trong chiến lược phát triển tài chính Việt Nam giai đoạn 2011-2020 (29/03/2011)
Cơ chế chính sách tài chính nhằm phát triển thị trường Than ở Việt Nam (29/03/2011)
Nghiên cứu phát pháp định giá Đất đền bù giải phóng mặt bằng cho các dự án xây dựng nhà ở đô thị Việt Nam (29/03/2011)
Kiểm soát luân chuyển luồng vốn đầu tư gián tiếp ở Việt Nam (29/03/2011)
 
 
         Tin tức & sự kiện mới
Hội thảo Diễn biến thị trường, giá cả ở Việt Nam năm 2019 và dự báo cả 2020.
Hội thảo Diễn biến thị trường, giá cả ở Việt Nam 6 tháng đầu năm và dự báo cả năm 2019.
Hội thảo Diễn biến thị trường, giá cả ở Việt Nam năm 2018 và dự báo 2019
Hội thảo Diễn biến giá cả, thị trường ở Việt Nam 6 tháng đầu năm và dự báo cả năm 2018.
Hội thảo Diễn biến giá cả, thị trường ở Việt Nam 6 tháng đầu năm và dự báo cả năm 2017.
Báo cáo tài chính nhà nước năm 2018 đang dần hoàn thiện
Thủ tướng yêu cầu các tập đoàn không đầu tư ngoài ngành
Việt Nam tụt hạng năng lực cạnh tranh
Việt Nam nợ nước ngoài 32,5 tỷ USD
Việt Nam nguy cơ rớt hạng tín nhiệm nếu lạm phát còn cao
Miễn thuế thu nhập cá nhân dưới 9 triệu đồng
Bình ổn thị trường thực phẩm tươi sống
Chính phủ đồng ý miễn thuế thu nhập cá nhân
Thu hút FDI giảm một nửa
Xe ngoại tăng mạnh trước thời điểm siết thủ tục nhập khẩu
Thị trường bán lẻ Việt Nam liên tiếp rớt hạng
Giảm mục tiêu tăng trưởng, nới chỉ tiêu lạm phát
Sữa nội vẫn chưa chịu giảm theo giá thế giới
Nhà đất Hà Nội, Sài Gòn rục rịch giảm giá
Mặt hàng nào giảm giá mạnh sau kì nghỉ lễ?
        Email
        Hình ảnh hoạt động
Khóa học Quản trị Tài chính (từ 14-16/7/2011)
Viện kỷ niệm 86 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam
Bế giảng khóa học Quản trị Tài chính (14/5/2011)
Khóa Quản trị Công ty ngày 7-9/4/2011
Bế giảng khóa học Quản trị Công ty (9/4/2011)
Xem toàn bộ

Viện Kinh tế - Tài chính

162 Nguyễn Văn Cừ - Long Biên - Hà Nội

ĐT: 024 39334139, Fax: 024 38252475

Email: vienkttc@hvtc.edu.vn