Chương trình đào tạo
Các khóa học ngắn hạn
Các khóa học dài hạn
Lịch tuyển sinh
Đăng ký trực tuyến
        Tin nóng
 
         Tìm kiếm thông tin
         Hỗ trợ trực tuyến
Phòng Tổng hợp
Phòng nghiên cứu Kinh tế - Tài chính
         Liên kết website
         Đối tác khách hàng
         Thông kê truy cập
Online: 3
Visited: 1138142
 
  Năm 2008

 

 

Nghiên cứu phát pháp định giá Đất đền bù giải phóng mặt bằng cho các dự án xây dựng nhà ở đô thị Việt Nam
Chủ nhiệm: Ths. Nguyễn Thị Tuyết Anh

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU.. 3

Phần thứ nhất: Các phương pháp định giá và định giá đất giải toả mặt bằng xây dựng đô thị 5

I/ Phương pháp định giá đất 5

1. Phương pháp so sánh trực tiếp. 5

2. Phương pháp thu nhập. 7

3. Phương pháp chiết trừ. 9

4. Phương pháp thặng dư. 11

5. Phương pháp lợi nhuận

II/ Định giá đất đền bù giải toả mặt bằng xây dựng dự án nhà đô thị 13

1. Cơ sở và phương pháp định giá đất đền bù giải toả xây dựng dự án nhà đô thị 13

2. Kinh nghiệm của một số nước trong định giá đất đền bù. 18

Phần thứ hai: Thực trạng định giá đất đền bù giải toả mặt bằng cho các dự án xây dựng nhà ở nước ta. 20

I/Phương pháp định giá đất và khung giá đất do Nhà nước qui định. 20

II/Thực trạng về đền bù giải phóng mặt bằng xây dựng nhà đô thị 33

1. Chính sách đền bù giải phóng mặt bằng. 33

2. Thực trạng đền bù giải phóng mặt bằng: Trường hợp dự án đô thị Thủ thiêm, thành phố Hồ Chí Minh. 42

Phần thứ ba: Kiến nghị về cơ chế và phương pháp đền bù giải toả mặt bằng cho các dự án xây dựng nhà ở đô thị 53

I/Đánh giá về cơ chế và phương pháp định giá đất đền bù giải phóng mặt bằng  53

II/Kiến nghị hoàn thiện cơ chế và phương pháp định giá đất đền bù giải phóng mặt bằng trong dự án xây dựng nhà ở đô thị 58

KẾT LUẬN

                                             MỞ ĐẦU

Những năm gần đây bộ mặt đô thị của nước ta đã có nhiều thay đổi nhanh chóng, đàng hoàng và to đẹp hơn, đặc biệt là ở các thành phố lớn như Hà nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà nẵng. Góp phần quan trọng trong sự thay đổi to lớn này là các dự án xây dựng và mở mang đô thị, đặc biệt là các dự án xây dựng nhà đô thị - loại dự án gần đây được coi là dự án phát triển đất nước.

Tuy nhiên, trên thực tế, để hoàn thành được các dự án xây dựng nhà đô thị, một trong những vấn đề đang nổi cộm hiện nay là vấn đề thu hồi đất, giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án. Do có quá nhiều vấn đề nảy sinh trong thực tiễn, gần đây Chính phủ đã ban hành rất nhiều các văn bản liên quan đến định giá đât và chính sách thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng. Mặc dù vậy, cơ chế định giá đất thu hồi và các chính sách liên quan đến thu hồi đất cho các dự án nói chung, cho các dự án nhà đô thị nói riêng còn nhiều bất cập, gây nên nhiều tranh cãi và khiếu kiện kéo dài. Trong bối cảnh này, nhóm nghiên cứu đã chọn đề tài “Nghiên cứu phương pháp định giá đất đền bù giải phóng mặt bằng cho các dự án xây dựng nhà đô thị Việt nam” với hy vọng sẽ có những ý kiến đóng góp thiết thực về vấn đề bồi thường thu hồi đất đang rất nóng bỏng này.

Mục đích nghiên cứu của đề tài

Mục đích của nghiên cứu này là đánh giá những hạn chế trong công tác đền bù và giải toả mặt bằng nói chung, đối với các dự án xây dựng nhà đô thị nói riêng, đề xuất một số giải pháp nhằm cải tiến công việc này trong thời gian sắp tới, thông qua việc phân tích cơ sở lý luận các phương pháp định giá đất và định giá đất cho mục đích giải toả mặt bằng, phân tích thực trạng chính sách định giá và đền bù giải phóng mặt bằng nước ta và học hỏi kinh nghiệm của các nước trong vấn đề này.

Phạm vi nghiên cứu

Nghiên cứu phương pháp định giá đất nói chung và các phương pháp định giá đất trong việc bồi thường giải phóng mặt bằng cho các dự án xây dựng nhà ở đô thị. Nghiên cứu giới hạn chủ yếu trong việc thu hồi và đền bù giải toả đất nông nghiệp cho các dự án xây dựng nhà đô thị, và người bị thu hồi đất nhận đền bù bằng tiền.

Phương pháp nghiên cứu

Đề tài kết hợp nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn thông qua việc phân tích, mô tả và đánh giá các tài liệu nghiên cứu trong và ngoài nước và các tài liệu khảo sát. Ngoài ra, nghiên cứu còn dẫn liệu một tình huống cụ thể từ bắt đầu phê duyệt dự án xây dựng nhà đô thị, đến quá trình thu hồi đất và sắp bước vào hoàn thành các hạng mục xây dựng để tổng hợp, phân tích và đánh giá.

Kết cấu của đề tài

Ngoài phần mở đầu và kết luân, các phụ lục, đề tài có 3 phần chính sau đây:

Phần thứ nhất: Các phương pháp định giá và định giá đất giải toả mặt bằng xây dựng đô thị. Phần này nghiên cứu một số phương pháp phổ biến trong định gía đất, cơ sở cho việc định giá thu hồi đất và một số kinh nghiệm của các nước về vấn đề này.

Phần thứ hai: Thực trạng định giá đất đền bù giải toả mặt bằng cho các dự án xây dựng nhà ở nước ta. Phần này nghiên cứu các chính sách, qui định của nước ta trong thời gian gần đây về các phương pháp định giá đất và chính sách đối với việc thu hồi đất, giải  toả mặt bằng. Phần này cũng nghiên cứu trường hợp giải toả cho dự án nhà Thủ thiêm minh hoạ cho thực trạng về vấn đề thu hồi đất, giải phóng mặt bằng ở nước ta.

Phần thứ ba: Kiến nghị về cơ chế và phương pháp đền bù giải toả mặt bằng cho các dự án xây dựng nhà ở đô thị. Phần này sẽ đánh giá về chính sách giải phóng mặt bằng và đưa ra những kiến nghị
Trở lại
CÁC BÀI VIẾT KHÁC
Chương trình nghiên cứu khảo sát phân tích và dự báo tác động của diễn biến giá cả và lạm phát đến thu nhập và tiêu dung của nông dân Việt Nam giai đoạn 2007 – 2010. (29/03/2011)
Chương trình nghiên cứu khảo sát thị trường và phân tích chuỗi giá trị của nông sản Việt Nam (29/03/2011)
Giải pháp cơ bản kiểm soát lạm phát và đảm bảo tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam giai đoạn 2008 - 2010 (29/03/2011)
Chính sách kinh tế - tài chính phát triển Công nghiệp chế biến nông sản ở Việt Nam đến năm 2015 (29/03/2011)
Cấu trúc thu nhập và tiêu dùng của hộ gia đình Việt Nam trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế (29/03/2011)
Sử dụng chính sách tỷ giá hối đoái nhằm kiềm chế lam phát ở Việt Nam giai đoạn 2008 - 2010 (29/03/2011)
Xây dựng mô hình và cơ sở dữ liệu phân tích dự báo giá cả và lạm phát trong ngắn hạn ở Việt Nam (29/03/2011)
Nghiên cứu những vấn đề quản lý Nhà nước về giá cả trong chiến lược phát triển tài chính Việt Nam giai đoạn 2011-2020 (29/03/2011)
Cơ chế chính sách tài chính nhằm phát triển thị trường Than ở Việt Nam (29/03/2011)
Kiểm soát luân chuyển luồng vốn đầu tư gián tiếp ở Việt Nam (29/03/2011)
 
 
         Tin tức & sự kiện mới
Viện Kinh tế - Tài chính tổ chức hội thảo “Diễn biến thị trường, giá cả ở Việt Nam năm 2023 dự báo 2024
Báo cáo phân tích dự báo tình hình giá cả thị trường tháng 07 năm 2023
Viện Kinh tế - Tài chính tổ chức thành công Hội thảo: “Diễn biến thị trường, giá cả ở Việt Nam 6 tháng đầu năm và dự báo cả năm 2023”
Viện Kinh tế - Tài chính tổ chức Hội nghị viên chức và tổng kết năm học 2022 - 2023
Báo cáo phân tích dự báo tình hình giá cả thị trường tháng 06 năm 2023
Thư mời viết bài tham luận Hội thảo khoa học
Viện Kinh tế - Tài chính phối hợp cùng Viện CFA Hoa Kỳ và Học viện Smart Train tổ chức toạ đàm “Triển vọng nghề nghiệp trong ngành phân tích đầu tư tài chính”
Lễ ký thỏa thuận hợp tác giữa Viện kinh tế - Tài chính và Trường đại học công nghiệp dệt may Hà Nội
Viện Kinh tế - Tài chính ký Biên bản ghi nhớ hợp tác toàn diện với Tập Đoàn Đinh Lê
Chuỗi chia sẻ về tài chính toàn diện: Khởi đầu của hợp tác đào tạo và nghiên cứu giữa Viện Kinh tế - Tài chính, Học viện Tài chính và Tổ chức OXFAM tại Việt Nam
“Tập huấn cập nhật kiến thức mới về quản lý, sử dụng tài sản công năm 2023”
Báo cáo phân tích dự báo tình hình giá cả thị trường tháng 03 năm 2023
Báo cáo phân tích dự báo tình hình giá cả thị trường tháng 02 năm 2023
Báo cáo phân tích dự báo tình hình giá cả thị trường tháng 01 năm 2023
Báo cáo phân tích dự báo tình hình giá cả thị trường tháng 12 năm 2022
Báo cáo phân tích dự báo tình hình giá cả thị trường tháng 11 năm 2022
Báo cáo phân tích dự báo tình hình giá cả thị trường tháng 10 năm 2022
Báo cáo phân tính dự báo tình hình giá cả thị trường tháng 9 năm 2022
Báo cáo phân tính dự báo tình hình giá cả thị trường tháng 8 năm 2022
Báo cáo phân tính dự báo tình hình giá cả thị trường tháng 7 năm 2022
        Email
        Hình ảnh hoạt động
Khóa học Quản trị Tài chính (từ 14-16/7/2011)
Viện kỷ niệm 86 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam
Bế giảng khóa học Quản trị Tài chính (14/5/2011)
Khóa Quản trị Công ty ngày 7-9/4/2011
Bế giảng khóa học Quản trị Công ty (9/4/2011)
Xem toàn bộ

Viện Kinh tế - Tài chính

Số 179 Đội Cấn - Ba Đình - Hà Nội

ĐT: 024 3933 4139

Email: vienkttc@hvtc.edu.vn