Chương trình đào tạo
Các khóa học ngắn hạn
Các khóa học dài hạn
Lịch tuyển sinh
Đăng ký trực tuyến
        Tin nóng
 
         Tìm kiếm thông tin
         Hỗ trợ trực tuyến
Phòng Khoa học và Đào tạo
Bản tin Thị trường
Phòng NC Tài chính
Phòng NC Thị trường Giá cả
Phòng Hành chính Tài vụ
         Liên kết website
         Đối tác khách hàng
         Thông kê truy cập
Online: 2
Visited: 1020413
 
  Năm 2009

 

 

Bản chất khủng hoảng kinh tế toàn cầu 2008-2009 và Chiến lược ứng phó
Chủ nhiệm: TS. Vũ Đình Ánh

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU                                                 
CHƯƠNG I: BẢN CHẤT, DIỄN BIẾN VÀ NGUYÊN NHÂN CỦA CUỘC KHỦNG HOẢNG TÀI CHÍNH - KINH TÊ TOÀN CẦU 2008-2009  
1.1 NHẬN DIỆN BẢN CHÂT VÀ NGUYấN NHÂN CỦA CUỘC KHỦNG HOẢNG TÀI CHÍNH  - KINH TẾ TOÀN CẦU  
1.1.1 Lịch sử cỏc cuộc khủng hoảng tài chính – tiền tệ
1.1.2. Nguyên nhân của cuộc khủng hoảng kinh tế - tài chính toàn cầu 2008
1.2 DIỄN BIẾN CỦA CUỘC KHỦNG HOẢNG KINH TẾ TOÀN CẦU 2008-2009  
CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH ẢNH HƯỞNG  CỦA CUỘC KHỦNG HOẢNG ĐẾN KINH TẾ THẾ GIỚI VÀ CHÍNH SÁCH ỨNG PHÓ VỚI KHỦNG HOẢNG CỦA MỘT SỐ NỀN KINH TẾ LỚN  
2.1. ẢNH HƯỞNG CỦA CUỘC KHỦNG HOẢNG ĐẾN KINH TẾ MỸ VÀ CHÍNH SÁCH ỨNG PHÓ CÙA MỸ  
2.1.1. Tác động của khủng hoảng đến kinh tế Mỹ   
2.1.2. Chính sách đối phó của Mỹ
2.2 ẢNH HƯỞNG CỦA CUỘC KHỦNG HOẢNG ĐẾN KINH TẾ CHÂU ÂU VÀ CHÍNH SÁCH ỨNG PHÓ CÙA CHÂU ÂU 
2.2.1 Tác động của khủng hoảng đến kinh tế khu vực Châu Âu  
2.2.2 Chính sách đối phó khủng hoảng của Châu Âu   
2.3 ẢNH HƯỞNG CỦA CUỘC KHỦNG HOẢNG ĐẾN KINH TẾ CHÂU Á VÀ CHÍNH SÁCH ỨNG PHÓ CÙA CHÂU Á  
2.3.1 Tác động của khủng hoảng tài chính toàn cầu đến các nước Châu Á   
2.3.2 Chính sách đối phó của các nước Châu Á   
2.4 DỰ KIẾN DIỄN BIẾN KHỦNG HOẢNG TRONG THỜI GIAN TỚI  
CHƯƠNG III: MỘT SỐ ĐỀ XUẤT CHIẾN LƯỢC ỨNG PHÓ KHỦNG HOẢNG CHO VIỆT NAM   
3.1 TÁC ĐỘNG CỦA KHỦNG HOẢNG TOÀN CẦU ĐẾN KINH TẾ VIỆT NAM GIAI ĐOẠN VỪA QUA   
3.2 ỨNG PHÓ KHỦNG HOẢNG CỦA VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN VỪA QUA VÀ ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ CHO THỜI GIAN TỚI   
3.2.1 Cỏc giải pháp chống suy giảm kinh tế và ổn định kinh tế vĩ mô của Việt nam trong giai đoạn vừa qua   
3.2.2 Một số kiến nghị đề xuất cho thời gian tới:   
KẾT LUẬN   

MỞ ĐẦU

       Hội nhập và mở cửa nền kinh tế mang đến nhiều lợi ích cho nền kinh tế thế giới song đồng thời cũng khiến cho nền kinh tế cũng dễ bị tổn thương và gặp nhiều thách thức trong việc duy trì  sự ổn định về kinh tế và tài chính. Mở cửa và hội nhập làm gia tăng sự tác động qua lại từ các chính sách của nước này tới các nước khác cũng khiến nền kinh tế Việt nam trở nên nhạy cảm hơn trước những biến động của nền kinh tế lớn trên thế giới.
Bắt đầu từ cuộc khủng hoảng tín dụng dưới chuẩn của Mỹ những tháng cuối năm 2007 đến nay ỗa lan toả thành cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Ảnh hưởng tiêu cực của cuộc khủng hoảng này diễn ra trên mọi lĩnh vực của mọi nền kinh tế như tăng trưởng, đầu tư, thị trường chứng khoán... Chính vì vậy. việc nghiên cứu bản chất, nguyên nhân cũng như tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu và chiến lược đối phó khủng hoảng có một ý nghĩa thực tiễn nhất định.
    Mục tiêu nghiên cứu của đề tài:
Nghiên cứu làm rõ các khái niệm, lý luận chung về khủng hoảng kinh tế toàn cầu, bản chất của khủng hoảng kinh tế toàn cầu 2008 - 2009.
      Phân tích nguyên nhân và những ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng đến sự phát triển kinh tế toàn cầu.
 Trên cơ sở các nguyên nhân đó phân tích đề ra các chiến lược ứng phó cho Việt nam nhằm hạn chế những tác động xấu do cuộc khủng hoảng kinh tế đem lại.    
Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:
Trong phạm vi nghiên cứu của đề tài cấp Viện, đề tài sẽ tập trung vào phân tích nguyên nhân, diễn biến của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu 2008-2009 dựa trên việc phân tích số liệu và diễn biến cụ thể của cuộc khủng hoảng tại  Việt nam, Mỹ và một số nước khác.
    Phương pháp nghiên cứu:
Đề tài kết hợp sử dụng các phương pháp phân tích nghiên cứu cụ thể như sau:
Phương pháp phân tích, tổng hợp các kết quả nghiên cứu trong và ngoài nước.
Phương pháp phân tích và tổng hợp kết hợp với tư duy logic và trừu tượng hóa.
Kỹ thuật phân tích chính sách.
Thống kê và dự báo chính sách kinh tế - tài chính.

Kết cấu đề tài
    Ngoài phần mở đầu và kết luận, chuyên đề gồm 3 chương như sau:
Chương I: bản chất, diễn biến và nguyên nhân của khủng hoảng kinh tế toàn cầu 2008 - 2009
Chương II: Phân tích ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng đến kinh tế thế giới và chính sách ứng phó với khủng hoảng của một số nền kinh tế lớn
Chương III: Một số đề xuất chiến lược ứng phó khủng hoảng cho Việt Nam
Trở lại
CÁC BÀI VIẾT KHÁC
Khủng hoảng kinh tế toàn cầu và thị trường chứng khoán (29/03/2011)
Thị trường tín dụng ngân hàng, lãi suất và khủng hoảng kinh tế toàn cầu (29/03/2011)
Chính sách kích cầu đầu tư và kích cầu tiêu dùng: Bản chất, kinh nghiệm và tác động tới thị trường giá cả (29/03/2011)
Đại khủng hoảng kinh tế 1929-1933 và khủng hoảng kinh tế toàn cầu 2008-2009: Tiếp cận so sánh (29/03/2011)
Tác động của khủng hoảng kinh tế toàn cầu tới thị trường hàng hoá dịch vụ nhập khẩu của Việt Nam (tổng quan, xăng dầu, sắt thép, phân bón,…) (29/03/2011)
Khủng hoảng kinh tế toàn cầu và thị trường bất động sản (29/03/2011)
Khủng hoảng kinh tế toàn cầu và thị trường trái phiếu Chính phủ (29/03/2011)
Tác động của khủng hoảng kinh tế toàn cầu tới thị trường hàng hoá dịch vụ xuất khẩu của Việt Nam (tổng quan, dầu thô, than đá) (29/03/2011)
Mô hình kinh tế lượng đánh giá tác động của khủng hoảng kinh tế toàn cầu đến thị trường giá cả ở Việt Nam (29/03/2011)
Khủng hoảng kinh tế toàn cầu và thị trường lao động, việc làm, thất nghiệp (29/03/2011)
Tỷ giá hối đoái và khủng hoảng kinh tế toàn cầu (29/03/2011)
Hệ thống phân phối trên thị trường nội địa Việt Nam: Thực trạng và định hướng phát triển (29/03/2011)
Tác động của khủng hoảng kinh tế toàn cầu tới thị trường hàng hoá dịch vụ xuất khẩu của Việt Nam (tổng quan, dệt may, giày dép, sản phẩm gỗ) (29/03/2011)
 
 
         Tin tức & sự kiện mới
Hội thảo Diễn biến thị trường, giá cả ở Việt Nam năm 2020 và dự báo 2021
Thông báo v/v nhận Hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng học sinh giỏi ở bậc THPT vào đại học chính quy Học viện Tài chính năm 2020
Hội thảo Diễn biến thị trường, giá cả ở Việt Nam năm 2019 và dự báo cả 2020.
Hội thảo Diễn biến thị trường, giá cả ở Việt Nam 6 tháng đầu năm và dự báo cả năm 2019.
Hội thảo Diễn biến thị trường, giá cả ở Việt Nam năm 2018 và dự báo 2019
Báo cáo phân tính dự báo tình hình giá cả thị trường tháng 1 năm 2022
Báo cáo phân tính dự báo tình hình giá cả thị trường tháng 12 năm 2021
Báo cáo phân tính dự báo tình hình giá cả thị trường tháng 11 năm 2021
Báo cáo phân tính dự báo tình hình giá cả thị trường tháng 10 năm 2021
Báo cáo phân tính dự báo tình hình giá cả thị trường tháng 9 năm 2021
Báo cáo phân tính dự báo tình hình giá cả thị trường tháng 8 năm 2021
Báo cáo phân tính dự báo tình hình giá cả thị trường tháng 7 năm 2021
Báo cáo phân tính dự báo tình hình giá cả thị trường tháng 6 năm 2021
Báo cáo phân tính dự báo tình hình giá cả thị trường tháng 5 năm 2021
Báo cáo phân tính dự báo tình hình giá cả thị trường tháng 4 năm 2021
Báo cáo phân tính dự báo tình hình giá cả thị trường tháng 3 năm 2021
Báo cáo phân tính dự báo tình hình giá cả thị trường tháng 2 năm 2021
Báo cáo phân tính dự báo tình hình giá cả thị trường tháng 1 năm 2021
Báo cáo phân tính dự báo tình hình giá cả thị trường tháng 12 năm 2020
Báo cáo phân tính dự báo tình hình giá cả thị trường tháng 11 năm 2020
        Email
        Hình ảnh hoạt động
Khóa học Quản trị Tài chính (từ 14-16/7/2011)
Viện kỷ niệm 86 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam
Bế giảng khóa học Quản trị Tài chính (14/5/2011)
Khóa Quản trị Công ty ngày 7-9/4/2011
Bế giảng khóa học Quản trị Công ty (9/4/2011)
Xem toàn bộ

Viện Kinh tế - Tài chính

162 Nguyễn Văn Cừ - Long Biên - Hà Nội

ĐT: 024 39334139, Fax: 024 38252475

Email: vienkttc@hvtc.edu.vn