Chương trình đào tạo
Các khóa học ngắn hạn
Các khóa học dài hạn
Lịch tuyển sinh
Đăng ký trực tuyến
        Tin nóng
 
         Tìm kiếm thông tin
         Hỗ trợ trực tuyến
Phòng Khoa học và Đào tạo
Bản tin Thị trường
Phòng NC Tài chính
Phòng NC Thị trường Giá cả
Phòng Hành chính Tài vụ
         Liên kết website
         Đối tác khách hàng
         Thông kê truy cập
Online: 4
Visited: 1020406
 
  Năm 2009

 

 

Khủng hoảng kinh tế toàn cầu và thị trường bất động sản
Chủ nhiệm: Ths. Nguyễn Thị Tuyết Anh

MỤC LỤC

 Chương 1: NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA KHỦNG HOẢNG KINH TẾ TOÀN CẦU ĐẾN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN.. 5

I. Nghiên cứu về khủng hoảng kinh tế toàn cầu 2008 - 2009. 6

1.  Diễn biến khủng hoảng kinh tế toàn cầu 2008. 6

2. Tác động của khủng hoảng đối với các nền kinh tế thế giới 15

II. Ảnh hưởng khủng hoảng đến TT BDS các nước trên thế giới 19

Chương 2: THỰC TRẠNG THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN KHỦNG HOẢNG TOÀN CẦU.. 24

I. Diễn biến thị trường bất động sản Việt nam.. 24

1. Giai đoạn từ đầu năm 2008 về trước. 24

2. Giai đoạn cuối năm 2008 - nay. 29

II. Đánh giá ảnh hưởng của khủng hoảng đến kinh tế và TT BDS VN    47

 1. Đánh giá ảnh hưởng khủng hoảng đến kinh tế VN

 2. Đánh giá ảnh hưởng khủng hoảng đến TT BDS

Chương 3: CÁC GIẢI PHÁP HẠN CHẾ ẢNH HƯỞNG CỦA KHỦNG HOẢNG ĐẾN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN.. 48

I/ Triển vọng kinh tế thế giới và Việt nam sau khủng hoảng kinh tế. 48

1. Kinh tế thế giới 48

2. Kinh tế Việt nam.. 51

II/ Giải pháp hạn chế ảnh hưởng của khng hoảng kinh tế toàn cầu. 53

KẾT LUẬN.. 60

TÀI LIỆU THAM KHẢO.. 61

DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĐỀ TÀI 62


MỞ ĐẦU

 

Cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu 2008 - 2009 bắt nguồn từ tình trạng bong bóng của thị trường nhà đất ở Mỹ. Đến nay, cuộc khủng hoảng đã lan rộng và ảnh hưởng nặng nề đến nhiều nước trên thế giới. Cuộc khủng hoảng này được coi là cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất từ trước đến nay. Đối mặt với cuộc khủng hoảng đang hoành hành, chính phủ các nước trên thế giới lần lượt tung ra hàng loạt các biện pháp ứng cứu nền kinh tế và thị trường. Trên thực tế, các nước trên thế giới đã chung tay vào việc cùng đối phó với khủng hoảng toàn cầu.

Cũng như nhiều nước khác, nền kinh tế Việt nam bị ảnh hưởng nặng nề do khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Nhiều doanh nghiệp bị lao đao và khốn khó vì khủng hoảng, thị trường hàng xuất khẩu bị giảm sút, nguy cơ mất việc làm và thất nghiệp tăng cao, nhu cầu tiêu dùng giảm… Thị trường bất động sản cũng bị ảnh hưởng, trong đó nhu cầu thuê văn phòng, căn hộ giảm sút, giá cho thuê liên tục giảm.

  Nhằm nghiên cứu một cách có hệ thống về khủng hoảng kinh tế toàn cầu 2008 – 2009 đến thị trường bất động sản,  đề tài “Khủng hoảng kinh tế toàn cầu và thị trường bất động sản” tập trung nghiên cứu một số vấn đề về khủng hoảng kinh tế toàn cầu 2008 – 2009, ảnh hưởng của khủng hoảng đến nền kinh tế các nước và Việt Nam và diễn biến thị trường bất động sản Việt Nam trong khủng hoảng cũng như các giải pháp giảm thiểu ảnh hưởng của khủng hoảng.

Mục đích nghiên cứu của đề tài

Mục đích của đề tài là nghiên cứu ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế toàn cầu đến thị trường bất động sản Việt Nam và đề xuất các giải pháp nhằm giảm thiểu ảnh hưởng của khủng hoảng đến thị trường bất động sản trong thời gian tới.

Phạm vi nghiên cứu

Nghiên cứu các vấn đề chung về khủng hoảng kinh tế 2008 – 2009, ảnh hưởng của khủng hoảng đến kinh tế nói chung, đến thị trường bất động sản nói riêng của các nước trên thế giới và Việt Nam. Nghiên cứu triển vọng kinh tế thế giới và Việt nam trong thời gian tới và các giải pháp giảm thiểu ảnh hưởng của khủng hoảng đến thị trường bất động sản Việt Nam

Phương pháp nghiên cứu

Đề tài kết hợp nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn thông qua việc phân tích, mô tả và đánh giá các tài liệu nghiên cứu trong và ngoài nước và các tài liệu khảo sát của các công ty quản lý bất động sản trong nước. Ngoài ra, nghiên cứu còn dẫn liệu một tình huống cụ thể thu thập được thông qua các báo trong nước.

Kết cấu của đề tài

Ngoài phần mở đầu và kết luận, các phụ lục, đề tài có 3 phần chính sau đây:

Phần thứ nhất: Ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế toàn cầu đến thị trường bất động sản. Phần này nghiên cứu diễn biến của khủng hoảng và ảnh hưởng của khủng hoảng đến kinh tế và thị trường bất động sản của một số nước trên thế giới.

Phần thứ hai: Thực trạng thị trường bất động sản Việt nam trong khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Phần này nghiên cứu diễn biến thị trường bất động sản nước ta trong giai đoạn khủng hoảng và những đánh giá tác động  khủng hoảng đến thị trường bất động sản.

Phần thứ ba: Các giải pháp hạn chế ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế toàn cầu đến thị trường bất động sản. Phần này sẽ đánh giá triển vọng về kinh tế thế giới và Việt Nam trong thời gian tới, những khó khăn và thách thức của thị trường bất động sản và đề xuất các giải pháp.

Ban chủ nhiệm đề tài xin cám ơn sự giúp đỡ của các thành viên tham gia đề tài và những ý kiến đóng góp cho đề tài.

 

Trở lại
CÁC BÀI VIẾT KHÁC
Khủng hoảng kinh tế toàn cầu và thị trường chứng khoán (29/03/2011)
Thị trường tín dụng ngân hàng, lãi suất và khủng hoảng kinh tế toàn cầu (29/03/2011)
Chính sách kích cầu đầu tư và kích cầu tiêu dùng: Bản chất, kinh nghiệm và tác động tới thị trường giá cả (29/03/2011)
Đại khủng hoảng kinh tế 1929-1933 và khủng hoảng kinh tế toàn cầu 2008-2009: Tiếp cận so sánh (29/03/2011)
Tác động của khủng hoảng kinh tế toàn cầu tới thị trường hàng hoá dịch vụ nhập khẩu của Việt Nam (tổng quan, xăng dầu, sắt thép, phân bón,…) (29/03/2011)
Khủng hoảng kinh tế toàn cầu và thị trường trái phiếu Chính phủ (29/03/2011)
Tác động của khủng hoảng kinh tế toàn cầu tới thị trường hàng hoá dịch vụ xuất khẩu của Việt Nam (tổng quan, dầu thô, than đá) (29/03/2011)
Mô hình kinh tế lượng đánh giá tác động của khủng hoảng kinh tế toàn cầu đến thị trường giá cả ở Việt Nam (29/03/2011)
Khủng hoảng kinh tế toàn cầu và thị trường lao động, việc làm, thất nghiệp (29/03/2011)
Tỷ giá hối đoái và khủng hoảng kinh tế toàn cầu (29/03/2011)
Hệ thống phân phối trên thị trường nội địa Việt Nam: Thực trạng và định hướng phát triển (29/03/2011)
Tác động của khủng hoảng kinh tế toàn cầu tới thị trường hàng hoá dịch vụ xuất khẩu của Việt Nam (tổng quan, dệt may, giày dép, sản phẩm gỗ) (29/03/2011)
Bản chất khủng hoảng kinh tế toàn cầu 2008-2009 và Chiến lược ứng phó (29/03/2011)
 
 
         Tin tức & sự kiện mới
Hội thảo Diễn biến thị trường, giá cả ở Việt Nam năm 2020 và dự báo 2021
Thông báo v/v nhận Hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng học sinh giỏi ở bậc THPT vào đại học chính quy Học viện Tài chính năm 2020
Hội thảo Diễn biến thị trường, giá cả ở Việt Nam năm 2019 và dự báo cả 2020.
Hội thảo Diễn biến thị trường, giá cả ở Việt Nam 6 tháng đầu năm và dự báo cả năm 2019.
Hội thảo Diễn biến thị trường, giá cả ở Việt Nam năm 2018 và dự báo 2019
Báo cáo phân tính dự báo tình hình giá cả thị trường tháng 1 năm 2022
Báo cáo phân tính dự báo tình hình giá cả thị trường tháng 12 năm 2021
Báo cáo phân tính dự báo tình hình giá cả thị trường tháng 11 năm 2021
Báo cáo phân tính dự báo tình hình giá cả thị trường tháng 10 năm 2021
Báo cáo phân tính dự báo tình hình giá cả thị trường tháng 9 năm 2021
Báo cáo phân tính dự báo tình hình giá cả thị trường tháng 8 năm 2021
Báo cáo phân tính dự báo tình hình giá cả thị trường tháng 7 năm 2021
Báo cáo phân tính dự báo tình hình giá cả thị trường tháng 6 năm 2021
Báo cáo phân tính dự báo tình hình giá cả thị trường tháng 5 năm 2021
Báo cáo phân tính dự báo tình hình giá cả thị trường tháng 4 năm 2021
Báo cáo phân tính dự báo tình hình giá cả thị trường tháng 3 năm 2021
Báo cáo phân tính dự báo tình hình giá cả thị trường tháng 2 năm 2021
Báo cáo phân tính dự báo tình hình giá cả thị trường tháng 1 năm 2021
Báo cáo phân tính dự báo tình hình giá cả thị trường tháng 12 năm 2020
Báo cáo phân tính dự báo tình hình giá cả thị trường tháng 11 năm 2020
        Email
        Hình ảnh hoạt động
Khóa học Quản trị Tài chính (từ 14-16/7/2011)
Viện kỷ niệm 86 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam
Bế giảng khóa học Quản trị Tài chính (14/5/2011)
Khóa Quản trị Công ty ngày 7-9/4/2011
Bế giảng khóa học Quản trị Công ty (9/4/2011)
Xem toàn bộ

Viện Kinh tế - Tài chính

162 Nguyễn Văn Cừ - Long Biên - Hà Nội

ĐT: 024 39334139, Fax: 024 38252475

Email: vienkttc@hvtc.edu.vn