Chương trình đào tạo
Các khóa học ngắn hạn
Các khóa học dài hạn
Lịch tuyển sinh
Đăng ký trực tuyến
        Tin nóng
 
         Tìm kiếm thông tin
         Hỗ trợ trực tuyến
Phòng Khoa học và Đào tạo
Bản tin Thị trường
Phòng NC Tài chính
Phòng NC Thị trường Giá cả
Phòng Hành chính Tài vụ
         Liên kết website
         Đối tác khách hàng
         Thông kê truy cập
Online: 2
Visited: 1020418
 
  Năm 2009

 

 

Khủng hoảng kinh tế toàn cầu và thị trường chứng khoán
Chủ nhiệm: Nguyễn Cao Siêu

MỤC LỤC

 

Mở đầu

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT. 5

Chương 1: NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA KHỦNG HOẢNG KINH TẾ TOÀN CẦU ĐẾN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN.. 6

I. Nghiên cứu về khủng hoảng kinh tế toàn cầu 2008 - 2009. 6

1. Diễn biến khủng hoảng kinh tế toàn cầu 2008. 6

2. Tác động của khủng hoảng đối với các nền kinh tế thế giới 13

3. Phản ứng của các nước đối với khủng hoảng kinh tế toàn cầu. 17

II. Ảnh hưởng của khủng hoảng đến thị trường chứng khoán các nước trên thế giới 19

Chương II: DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHÓAN VIỆT NAM TRONG KHỦNG HOẢNG KINH TẾ TOÀN CẦU

I. Diễn biến thị trường chứng khoán Việt Nam... 24

1. Giai đoạn từ đầu năm 2008 về trước. 24

            2. Giai đoạn 2008 - nay

    II. Đánh giá ảnh hưởng khủng hoảng đến thị trường chứng khoán VN. 38

Chương 3: GIẢI PHÁP HẠN CHẾ ẢNH HƯỞNG CỦA KHỦNG HOẢNG ĐẾN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM.. 44

I/ Triển vọng kinh tế thế giới và VN sau khủng hoảng kinh tế. 44

II/ Giải pháp hạn chế ảnh hưởng của khng hoảng kinh tế toàn cầu đến thị trường chứng khoán Việt Nam... 50

KẾT LUẬN.. 57

PHỤ LỤC 1. 58

Diễn biến chỉ số VNIndex và giao dịch trên thị trường năm 2009. 58

TÀI LIỆU THAM KHẢO..

DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĐỀ TÀI

MỞ ĐẦU

Khủng hoảng kinh tế toàn cầu 2008 - 2009 được coi là cuộc khủng hoảng nặng nề và nghiêm trọng nhất từ trước đến nay. Cuộc khủng hoảng bắt nguồn từ tình trạng bong bóng của thị trường nhà đất ở Mỹ và đến nay đã lan rộng và ảnh hưởng nặng nề đến nhiều nước trên thế giới.

Nền kinh tế Việt Nam, cũng như nhiều nước khác, bị ảnh hưởng nghiêm trọng do khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Nhiều doanh nghiệp của Việt Nam rơi vào tình trạng khó khăn do thị trường tiêu thụ bị thu hẹp, sức cầu yếu, xuất khẩu bị ngưng trệ... Hậu quả là một số doanh nghiệp đứng bên bờ vực phá sản, khó khăn chồng chất, thu hẹp sản xuất và sa thải công nhân. Thị trường chứng khoán Việt Nam, vì thế, cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

         Nhằm nghiên cứu một cách có hệ thống ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế toàn cầu 2008 – 2009 đến thị trường chứng khoán Việt Nam,  đề tài “Khủng hoảng kinh tế toàn cầu và thị trường chứng khoán tập trung nghiên cứu một cách hệ thống diễn biến của khủng hoảng toàn cầu 2008 - 2009, ảnh hưởng của khủng hoảng đến nền kinh tế và thị trường chứng khoán của các nước trên thế giới, diễn biến thị trường chứng khoán Việt Nam trong khủng hoảng, và đề xuất các giải pháp nhằm giảm thiểu ảnh hưởng của khủng hoảng đến thị trường chứng khoán Việt Nam.

Mục đích nghiên cứu của đề tài

      Mục đích của đề tài là nghiên cứu ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế toàn cầu đến thị trường chứng khoán Việt Nam và đề xuất các giải pháp nhằm giảm thiểu ảnh hưởng của khủng hoảng đến thị trường chứng khoán trong thời gian tới.

Phạm vi nghiên cứu

       Nghiên cứu các vấn đề chung về khủng hoảng kinh tế 2008 – 2009, ảnh hưởng của khủng hoảng đến kinh tế nói chung, đến thị trường chứng khoán nói riêng của các nước trên thế giới và Việt Nam. Nghiên cứu triển vọng kinh tế thế giới và Việt Nam trong thời gian tới và các giải pháp giảm thiểu ảnh hưởng của khủng hoảng đến thị trường chứng khoán Việt Nam

Phương pháp nghiên cứu

         Đề tài kết hợp nghiên cứu lý luận và khái quát thực tiễn thông qua việc phân tích, mô tả và đánh giá các tài liệu nghiên cứu trong và ngoài nước. Ngoài ra, nghiên cứu còn dẫn liệu một tình huống cụ thể thu thập được thông qua các báo trong nước.

Kết cấu của đề tài

Ngoài phần mở đầu và kết luận, các phụ lục, đề tài có 3 chương chính sau đây:

Chương I: Ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế toàn cầu đến thị trường chứng khoán. Chương này nghiên cứu diễn biến của khủng hoảng và ảnh hưởng của khủng hoảng đến kinh tế và thị trường chứng khoán của một số nước trên thế giới.

Chương II: Thực trạng thị trường chứng khoán Việt Nam trong khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Chương này nghiên cứu diễn biến thị trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn khủng hoảng.

Chương III: Các giải pháp hạn chế ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế toàn cầu đến thị trường chứng khoán. Chương này sẽ đánh giá triển vọng về kinh tế thế giới và Việt Nam trong thời gian tới, những khó khăn và thách thức của thị trường chứng khoán và đề xuất các giải pháp.

Ban chủ nhiệm đề tài xin cám ơn sự giúp đỡ của các thành viên tham gia đề tài và những ý kiến đóng góp cho đề tài.

 

Trở lại
CÁC BÀI VIẾT KHÁC
Thị trường tín dụng ngân hàng, lãi suất và khủng hoảng kinh tế toàn cầu (29/03/2011)
Chính sách kích cầu đầu tư và kích cầu tiêu dùng: Bản chất, kinh nghiệm và tác động tới thị trường giá cả (29/03/2011)
Đại khủng hoảng kinh tế 1929-1933 và khủng hoảng kinh tế toàn cầu 2008-2009: Tiếp cận so sánh (29/03/2011)
Tác động của khủng hoảng kinh tế toàn cầu tới thị trường hàng hoá dịch vụ nhập khẩu của Việt Nam (tổng quan, xăng dầu, sắt thép, phân bón,…) (29/03/2011)
Khủng hoảng kinh tế toàn cầu và thị trường bất động sản (29/03/2011)
Khủng hoảng kinh tế toàn cầu và thị trường trái phiếu Chính phủ (29/03/2011)
Tác động của khủng hoảng kinh tế toàn cầu tới thị trường hàng hoá dịch vụ xuất khẩu của Việt Nam (tổng quan, dầu thô, than đá) (29/03/2011)
Mô hình kinh tế lượng đánh giá tác động của khủng hoảng kinh tế toàn cầu đến thị trường giá cả ở Việt Nam (29/03/2011)
Khủng hoảng kinh tế toàn cầu và thị trường lao động, việc làm, thất nghiệp (29/03/2011)
Tỷ giá hối đoái và khủng hoảng kinh tế toàn cầu (29/03/2011)
Hệ thống phân phối trên thị trường nội địa Việt Nam: Thực trạng và định hướng phát triển (29/03/2011)
Tác động của khủng hoảng kinh tế toàn cầu tới thị trường hàng hoá dịch vụ xuất khẩu của Việt Nam (tổng quan, dệt may, giày dép, sản phẩm gỗ) (29/03/2011)
Bản chất khủng hoảng kinh tế toàn cầu 2008-2009 và Chiến lược ứng phó (29/03/2011)
 
 
         Tin tức & sự kiện mới
Hội thảo Diễn biến thị trường, giá cả ở Việt Nam năm 2020 và dự báo 2021
Thông báo v/v nhận Hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng học sinh giỏi ở bậc THPT vào đại học chính quy Học viện Tài chính năm 2020
Hội thảo Diễn biến thị trường, giá cả ở Việt Nam năm 2019 và dự báo cả 2020.
Hội thảo Diễn biến thị trường, giá cả ở Việt Nam 6 tháng đầu năm và dự báo cả năm 2019.
Hội thảo Diễn biến thị trường, giá cả ở Việt Nam năm 2018 và dự báo 2019
Báo cáo phân tính dự báo tình hình giá cả thị trường tháng 1 năm 2022
Báo cáo phân tính dự báo tình hình giá cả thị trường tháng 12 năm 2021
Báo cáo phân tính dự báo tình hình giá cả thị trường tháng 11 năm 2021
Báo cáo phân tính dự báo tình hình giá cả thị trường tháng 10 năm 2021
Báo cáo phân tính dự báo tình hình giá cả thị trường tháng 9 năm 2021
Báo cáo phân tính dự báo tình hình giá cả thị trường tháng 8 năm 2021
Báo cáo phân tính dự báo tình hình giá cả thị trường tháng 7 năm 2021
Báo cáo phân tính dự báo tình hình giá cả thị trường tháng 6 năm 2021
Báo cáo phân tính dự báo tình hình giá cả thị trường tháng 5 năm 2021
Báo cáo phân tính dự báo tình hình giá cả thị trường tháng 4 năm 2021
Báo cáo phân tính dự báo tình hình giá cả thị trường tháng 3 năm 2021
Báo cáo phân tính dự báo tình hình giá cả thị trường tháng 2 năm 2021
Báo cáo phân tính dự báo tình hình giá cả thị trường tháng 1 năm 2021
Báo cáo phân tính dự báo tình hình giá cả thị trường tháng 12 năm 2020
Báo cáo phân tính dự báo tình hình giá cả thị trường tháng 11 năm 2020
        Email
        Hình ảnh hoạt động
Khóa học Quản trị Tài chính (từ 14-16/7/2011)
Viện kỷ niệm 86 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam
Bế giảng khóa học Quản trị Tài chính (14/5/2011)
Khóa Quản trị Công ty ngày 7-9/4/2011
Bế giảng khóa học Quản trị Công ty (9/4/2011)
Xem toàn bộ

Viện Kinh tế - Tài chính

162 Nguyễn Văn Cừ - Long Biên - Hà Nội

ĐT: 024 39334139, Fax: 024 38252475

Email: vienkttc@hvtc.edu.vn