Chương trình đào tạo
Các khóa học ngắn hạn
Các khóa học dài hạn
Lịch tuyển sinh
Đăng ký trực tuyến
        Tin nóng
 
         Tìm kiếm thông tin
         Hỗ trợ trực tuyến
Phòng Khoa học và Đào tạo
Bản tin Thị trường
Phòng NC Tài chính
Phòng NC Thị trường Giá cả
Phòng Hành chính Tài vụ
         Liên kết website
         Đối tác khách hàng
         Thông kê truy cập
Online: 3
Visited: 1011725
 
  Năm 2008

 

 

Cấu trúc thu nhập và tiêu dùng của hộ gia đình Việt Nam trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế
Chủ nhiệm: Đặng Đàm Hùng
MỤC LỤC
                                                                                                                                                                  Trang   
Mục lục                                                                                                                                                        2   
Mở đầu                                                                                                                                                        3   
Chương I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ THU NHẬP VÀ TIÊU DÙNG HỘ GIAI ĐÌNH VIỆT NAM                                                                                                                                                             5   
I. Khái niệm chung về hộ gia đình, thu nhập và chi tiêu                                                                    5
1. Hộ gia đình                                                                                                                                            5
2.Thu nhập hộ gia đình                                                                                                                           8
3. Chi tiêu hộ gia đình                                                                                                                           13
II. Các yếu tố ảnh hưởng đến cấu trúc thu nhập và tiêu dùng hộ gia đình                                  17   
Chương II:
PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CẤU TRÚC THU NHẬP VÀ TIÊU DÙNG CỦA HỘ GIA ĐÌNH VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN 1999-2008                                                                                                          22
I. Phân tích thực trạng cấu trúc thu nhập hộ gia đình Việt Nam giai đoạn 1999-2008            22
II. Phân tích thực trạng cấu trúc tiêu dùng hộ gia đình Việt Nam giai đoạn 1999-2008          41
III. Xu hướng tiêu dùng mới của Việt Nam                                                                                       64
IV. Kết luận về cấu trúc thu nhập và tiêu dùng hộ gia đình Việt Nam trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế                                                                                                                 68
 Kết luận                                                                                                                                                 72   
 
MỞ ĐẦU

Tăng trưởng và phát triển kinh tế luôn là cái đích hướng đến của các quốc gia nói chung và Việt nam núi riêng vỡ tăng trưởng là con đường sớm đưa nước ta thoát khỏi đói nghèo và thực hiện các mục tiêu kinh tế xã hội khác. Tuy nhiên, vấn đề không chỉ là tăng trưởng và những con số tăng trưởng cao mà việc nâng cao chất lượng tăng trưởng, nâng cao mức sống và chất lượng cuộc sống của người dân còn có ý nghĩa quan trọng hơn. Trong giai đoạn 1999-2008, Việt nam đã tích cực mở cửa thị trường và tham gia vào hội nhập kinh tế quốc tế. Việt nam cũng đó gặt hái được không ít thành công trong phát triển và hội nhập, tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn có những điểm mà chúng ta vẫn còn cần cố gắng nỗ lực hơn nữa để giải quyết trong đó có một vấn đề là thu hẹp khoảng cách giàu nghèo, nâng cao mức sống và chất lượng cuộc sống của người dân. Chính vì vậy, đề tài “Phân tích cấu trúc thu nhập và tiêu dùng hộ gia đình Việt nam trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế” sẽ góp phần đưa ra những đánh giá và phân tích một cách tổng quát nhất cấu trúc thu nhập – chi tiêu cũng như thực trạng mức sống của hộ gia đình, từ đó có thể có những gợi mở cho giải pháp cụ thể nhằm rút ngắn khoảng cách giàu nghèo và nâng cao mức sống của người dân.
Mục tiêu nghiên cứu của đề tài:
Đánh giá cấu trúc thu nhập của hộ gia đỡnh Việt Nam trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế.
Đánh giá cấu trúc chi tiêu của hộ gia đỡnh Việt Nam trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế.
     Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:
Cấu trỳc chi tiêu của hộ gia đình Việt Nam giai đoạn 1999-2008
Cấu trúc thu nhập của hộ gia đình Việt Nam giai đoạn 1999-2008
    Phương pháp nghiên cứu:
Đề tài kết hợp sử dụng các phương pháp phân tích nghiên cứu cụ thể như sau:
Phương pháp phân tích, tổng hợp các kết quả nghiên cứu trong và ngoài nước.
Phương pháp phân tích và tổng hợp kết hợp với tư duy logic và trừu tượng hóa.
Kỹ thuật phân tích chính sách.
Thống kê và dự báo chính sách kinh tế - tài chính.

Kết cấu đề tài
    Ngoài phần mở đầu và kết luận, chuyên đề gồm 2 chương như sau:
Chương I: Những vấn đề lý luận cơ bản thu nhập và chi tiêu hộ gia đỡnh Việt Nam
Chương II: Phân tích cấu trúc về thu nhập – chi tiêu của hộ gia đỡnh Việt Nam trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế.
   
Trở lại
CÁC BÀI VIẾT KHÁC
Chương trình nghiên cứu khảo sát phân tích và dự báo tác động của diễn biến giá cả và lạm phát đến thu nhập và tiêu dung của nông dân Việt Nam giai đoạn 2007 – 2010. (29/03/2011)
Chương trình nghiên cứu khảo sát thị trường và phân tích chuỗi giá trị của nông sản Việt Nam (29/03/2011)
Giải pháp cơ bản kiểm soát lạm phát và đảm bảo tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam giai đoạn 2008 - 2010 (29/03/2011)
Chính sách kinh tế - tài chính phát triển Công nghiệp chế biến nông sản ở Việt Nam đến năm 2015 (29/03/2011)
Sử dụng chính sách tỷ giá hối đoái nhằm kiềm chế lam phát ở Việt Nam giai đoạn 2008 - 2010 (29/03/2011)
Xây dựng mô hình và cơ sở dữ liệu phân tích dự báo giá cả và lạm phát trong ngắn hạn ở Việt Nam (29/03/2011)
Nghiên cứu những vấn đề quản lý Nhà nước về giá cả trong chiến lược phát triển tài chính Việt Nam giai đoạn 2011-2020 (29/03/2011)
Cơ chế chính sách tài chính nhằm phát triển thị trường Than ở Việt Nam (29/03/2011)
Nghiên cứu phát pháp định giá Đất đền bù giải phóng mặt bằng cho các dự án xây dựng nhà ở đô thị Việt Nam (29/03/2011)
Kiểm soát luân chuyển luồng vốn đầu tư gián tiếp ở Việt Nam (29/03/2011)
 
 
         Tin tức & sự kiện mới
Hội thảo Diễn biến thị trường, giá cả ở Việt Nam năm 2020 và dự báo 2021
Thông báo v/v nhận Hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng học sinh giỏi ở bậc THPT vào đại học chính quy Học viện Tài chính năm 2020
Hội thảo Diễn biến thị trường, giá cả ở Việt Nam năm 2019 và dự báo cả 2020.
Hội thảo Diễn biến thị trường, giá cả ở Việt Nam 6 tháng đầu năm và dự báo cả năm 2019.
Hội thảo Diễn biến thị trường, giá cả ở Việt Nam năm 2018 và dự báo 2019
Báo cáo phân tính dự báo tình hình giá cả thị trường tháng 11 năm 2021
Báo cáo phân tính dự báo tình hình giá cả thị trường tháng 10 năm 2021
Báo cáo phân tính dự báo tình hình giá cả thị trường tháng 9 năm 2021
Báo cáo phân tính dự báo tình hình giá cả thị trường tháng 8 năm 2021
Báo cáo phân tính dự báo tình hình giá cả thị trường tháng 7 năm 2021
Báo cáo phân tính dự báo tình hình giá cả thị trường tháng 6 năm 2021
Báo cáo phân tính dự báo tình hình giá cả thị trường tháng 5 năm 2021
Báo cáo phân tính dự báo tình hình giá cả thị trường tháng 4 năm 2021
Báo cáo phân tính dự báo tình hình giá cả thị trường tháng 3 năm 2021
Báo cáo phân tính dự báo tình hình giá cả thị trường tháng 2 năm 2021
Báo cáo phân tính dự báo tình hình giá cả thị trường tháng 1 năm 2021
Báo cáo phân tính dự báo tình hình giá cả thị trường tháng 12 năm 2020
Báo cáo phân tính dự báo tình hình giá cả thị trường tháng 11 năm 2020
Báo cáo phân tính dự báo tình hình giá cả thị trường tháng 10 năm 2020
Báo cáo phân tích dự báo tháng 9 năm 2020
        Email
        Hình ảnh hoạt động
Khóa học Quản trị Tài chính (từ 14-16/7/2011)
Viện kỷ niệm 86 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam
Bế giảng khóa học Quản trị Tài chính (14/5/2011)
Khóa Quản trị Công ty ngày 7-9/4/2011
Bế giảng khóa học Quản trị Công ty (9/4/2011)
Xem toàn bộ

Viện Kinh tế - Tài chính

162 Nguyễn Văn Cừ - Long Biên - Hà Nội

ĐT: 024 39334139, Fax: 024 38252475

Email: vienkttc@hvtc.edu.vn